Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Účetní společnosti

ÚČETNÍ SPOLEČNOSTI
ŘEŠENÍ OBCHOD
ŘEŠENÍ SLUŽBY A SERVIS
ŘEŠENÍ VÝROBA
ŘEŠENÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
SPECIÁLNÍ OBOROVÁ ŘEŠENÍ

Program Premier system nabízí ekonomickou agendu nejvyšší úrovně, jejíž ovládání, funkce, moduly, sestavy a nadstandardní řešení splňují nejpřísnější kritéria pro využití v oboru účetních , daňových a auditorských služeb.Firma PREMIER system a.s. již od počátku svého založení věnuje mimořádnou pozornost spolupráci s těmito firmami, která je jedním z pilířů dynamického růstu naší firmy. Těmto firmám vychází prioritně vstříc v jejich požadavcích a spolupracuje s němi úzce, jak při tvorbě úprav a legislativy, tak při péči o jejich klienty. Důkazem toho je vice než 400 účetních firem bez rozdílů velikosti, kteří využívají ke své práci program Premier system. (viz. reference) »

Speciální nabídka - BEZPLATNĚ pro účetní firmy

Multiverze - neomezený počet účetních jednotek bezplatně
Daňová evidence - bezplatně v případě zakoupení Podvojného účetnictví
Neziskové a příspěvkové organizace - bezplatně

Nabídka Modulů a Nástaveb

Účetnictví
Daňová evidence
Pokladna
Banka
Majetek
Mzdy a personalistika
Zakázky, Střediska
Daňová kancelář (daň. přiznání, přehledy, statistika)
Controlling
Finanční analýza
Homebanking
Cizí měny

Vzdálený přístup ke klientům - on-line propojení

Možnost aktivního on-line spojení klienta a účetní firmy, který v rámci pořizuje prvotní doklady ať už omezené či plné verze, s respektováním nastavených přístupových práv. Takto má klient k dispozici on-line veškerá data pro nahlížení a případně má možnost pořizovat vybrané doklady, po dohodě s účetní firmou, která má především funkci supervisora.

Premier system a.s. nabízí vlastní službu pro toto propojení - OUTSOURCING (vice zde »)

Hlavní výhody:

jeden software pro obě soustavy účetnictví - plynulý přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
zpracování neomezeného počtu účetních jednotek (PS využívají firmy účtující vice než 200 firem!)
on-line aktualizace, garance pohotové a aktuální legislativy (rychlá dostupnost přes internet přímo v programu)
rychlé pořizování a interaktivní pořizování dat, plně klávesová aplikace navzdory prostředí Windows
komfortní změny a opravy (I v minulých období)
elektronické podávání všech přehledů a výkazů na příslušné instituce
možnost účtovat take neziskové a příspěvkové organizace

Vybrané funkce a výhody určené pro účetní firmy:

plynulý přechod z DE na PU v rámci jedné účetní jednotky
možnost zpětných změn v systému, bez záznamu s možností speciální agendy přehledu událostí v systému
integrovaná daňová kancelář - veškeré daňové přiznání, statistické výkazy, intrastat, vše s automatickým naplněním
interaktivní a intuitivní ovládání s rychlým pořizování dokladů všech agendách, min. náklady na školení
oboustranný homebanking pro všechny bankovní ústavy v ČR
Speciální vazby umožňují jako jednomu z mála programů sestavit tzv. "Přímé Cash-flow"
PREMIER system je prověřen dlouhodobým provozem u řady významných účetních společností na území celé ČR
odborná účetní pomoc na hot-line, e-mail
komplexní podpora cizích měn
hromadné zálohování všech účetních jednotek
automatická aktualizace programu přes internet, rychlá dostupnost legislativních a technických změn
vysoká odborná kvalifikace programátorů s bohatou praxí z ekonomického řízení firmy a vedení účetnictví
maximální provázanost mezi doklady pomocí speciálním vazeb
interaktivní propojení mezi všemi moduly systému, on-line a off-line účtování sklad
možnost aktivního on-line spojení s klientem účetní firmy, který v rámci omezené verze pořizuje prvotní doklady.
Co by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.