Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Veřejná správa

ÚČETNÍ SPOLEČNOSTI
ŘEŠENÍ OBCHOD
ŘEŠENÍ SLUŽBY A SERVIS
ŘEŠENÍ VÝROBA
ŘEŠENÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
SPECIÁLNÍ OBOROVÁ ŘEŠENÍ

Program nabízí také možnost účtovat neziskové či příspěvkové organizace s plnou podporou účtování těchto typů organizací. se všemi Jednoduchým nastavením v Předvolbách - Globálních dojde k překlopení funkcí programu tak, aby vyhovoval požadavkům těchto druhů subjektů a účetních jednotek. Pro neziskové a příspěvkové organizace se podpora týká zabudované účtové osnovy s předdefinovanými řádky k příslušným výkazům a sestavení příslušných závěrkových výkazů. Jejich export do elektronické podoby a odeslání na nadřízený orgán (věta 45,46,47 dle vyhlášky č.16/2001Sb.). Export a odeslání obratů (věta 5,9,6), včetně možnosti zadávání UZ a ODPA u jednotlivých účetních zápisů. Účtování těchto organizací přebírá veškeré funkce, které jsou v účetnictví dostupné u podnikatelské sféry.

Součástí klientely Premier system jsou školy, učňovské obory, mateřské školy, muzea, kulturní domy ad. organizace spadající do systému příspěvkových a neziskových organizací.


Školy

PREMIER system s.r.o. si je vědom důležité role úspěšných českých společností při podpoře nevýdělečných programů a kulturních aktivit. Bezplatně poskytuje ekonomické systémy a řešení všem školským subjektům pro účely výuky, a tak umožňuje studentům seznámit se s kvalitním ekonomickým produktem již v rámci výuky. Premier system svou přehledností, ergonomický ovládáním a universálností je ideální řešení pro výuku studentů v ekonomických oborech. Studenti se v programu snadno orientují a princip logického vnořování v programu je rychle navádí k požadovanému výsledku, bez pracného hledání funkcí v horním menu. Pochopitelně i pro komerční účely v oboru školství má Premier systém své zastoupení , kdy tento program využívají školy pro ekonomické řízení svého zařízení.

PREMIER system je prověřen dlouhodobým provozem u řady škol a akademií na území celé ČR. Pro školní výuku je možné využít všechny moduly programu bez licenčního omezení

Dále poskytujeme výrazné individuální slevy
občanským sdružením a neziskovým organizacím jejichž činnost má humanitární či charitativní charakter, nebo organizacím podporující péči o děti či zdravotně postižené.
Co by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2019 - PREMIER system, a.s.