Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Řešení Výroba

ÚČETNÍ SPOLEČNOSTI
ŘEŠENÍ OBCHOD
ŘEŠENÍ SLUŽBY A SERVIS
ŘEŠENÍ VÝROBA
ŘEŠENÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
SPECIÁLNÍ OBOROVÁ ŘEŠENÍ

Modul výroba komplexně podporuje různé typy výroby ve všech jejích standardních procesech. Plánování výrobní činnosti, sledování v reálném čase, realizace a vyhodnocení/analýza s aktivní vazbou na všechny přidružené agendy ať už ekonomické, skladové či marketingové. Modul výroby je variabilní a otevřené řešení, které mohou využít malé firmy, pro jednoduchou kompletaci či malou výrobu s velmi výhodnými cenovými podmínkami, až po náročnější a robustnější řešení středních firem. Tento modul je velmi variabilní a nabízí možnost zvolit si vlastní objem řešení a výběr funkcí dle potřeby, a vytváří tak i odpovídající cenové podmínky.

Funkcionalita modulu – výroba
Modul výroba slouží v podnikových informačních technologiích k plánování, řízení a vyhodnocování všech vnitropodnikových činností a procesů zasahujících do následujících oblastí:

Technologická příprava výroby

Příprava technologických rozpisů výrobků (šablony). Zde modul výroba nabízí hned několik zásadních vlastností:
Možnost evidence šablon výrobků dle druhů
U šablon je možno evidovat jak materiálovou tak výkonovou skladbu
U šablon je možno evidovat náležící dokumentaci (technologické postupy, osvědčení kvality a certifikace výrobků, obrazovou dokumentaci výrobku apod.)
Příprava číselníků:
Pracovišť (každé pracoviště může mít vlastní měsíční kalendář)
Strojů a zařízení
Pracovních pozic
Kooperací
Výkonů
Cenotvorba a kalkulace cen výrobků:
Pracoviště (odpisy, spotřeba energie)
Stroje a zařízení (odpisy, spotřeba energie)
Pracovní pozice (mzdové náklady)
Kooperace (nákladovost dodavatelských výkonů)

Sběr požadavků pro plán výroby a plánování výroby

Sestavování požadavků na výrobu, jako zdroj je možno zvolit:
Požadavky dle nevykrytých rezervací výrobků na expedičních skladech
Vytvoření požadavků z modulu Zakázky, na základě objednaného objemu
Importem požadavků z externích zdrojů uživatele
Přímým zadáním požadavků uživatelem (sériová výroba dle interních plánů)
Vytváření rezervace výkonů (pracovišť) dle požadavků plánované výroby
Vytváření rezervace materiálu a případných objednávek materiálu pro pokrytí požadavků plánované výroby (spolupráce s modulem sklad)
Přehled výkonové vytíženosti jednotlivých pracovišť dle plánu výroby. Zde je možno výkonnostní vytížení sledovat z různých pohledů:
Plánovaná výroba s vykrytím dle zakázek (požadavků)
Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých pracovišti
Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých strojů a zařízení na pracovištích
Plánovaná výroba s vykrytím pracovních pozice
Tvorba výrobních příkazů
Definice tzv. objektů omezení pro výrobní plány. Pomocí těchto objektů omezení je možno do plánů výroby promítnou plánované/neplánované odstávky jednotlivých pracovišť, revize a opravy strojů a zařízení, školení a kurzy pro vybrané pracovní pozice

Operativní řízení výroby

Výdej materiálu na jednotlivá pracoviště ze skladu materiálu (MTZ)
Sledování průběhu výroby jednotlivých výrobních požadavků (výrobních příkazu):
Signalizace u možnosti nedodržení stanoveného času dokončení výroby (pomocí tzv. kritické cesty)
Signalizace nedostatku materiálu na skladě materiálu (MTZ)
Signalizace prokluzu u dodavatelských kooperací
Odvádění výroby na jednotlivých pracovištích:
Vystavení odváděcích příkazů
Odvádění hotových výrobků na expediční sklad
Vystavení odváděcích příkazů
Odvádění polotovarů na sklad materiálu (MTZ)
Vystavení odváděcích příkazů
Sledování stavu nedokončené výroby
Inventarizace:
Podklady pro inventarizaci nedokončené výroby
Podklady pro inventarizaci materiálu (MTZ)

Škálovatelné vlastnosti, globální vlastnosti

Modul výroba nabízí mimo tyto svoje škálovatelné vlastnosti i globální vlastnosti. Jedná se o řešení, jenž prochází celým modulem výroba a často přesahuje i do ostatních modulů
Podpora zobrazení formulářů výroby pro displeje s vysokým rozlišením a širokoúhlé (1360x768 a více)
Využití čárových kódů (EAN)
Číselníky (Pracoviště, Stroje a zařízení, Pracovní pozice a Pracovníci)
Výrobní příkazy
Odvádění výroby (hotových výrobků na expediční sklad, polotovarů na sklad materiálu)
Možnost napojení sběru dat z NCC strojů a zařízení (individuální řešení)
Možnost napojení na docházkové systémy (individuální řešení)
V rámci PREMIER system je modul výroba provázán především s následujícími moduly:
Sklad, ve členění:
     - materiálové sklady (MTZ)
     - expediční sklady (sklady hotových výrobků)
Mzdy a personalistika
Partneři (dodavatelé a odběratelé)
Zakázky (verze 2009)
Co by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.