Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

ZVÍŘATA

Modul slouží k evidenci zvířat evidovaných jak hromadně, tak i individuálně, a to včetně jejich odpisování. Jednotlivé pohyby je možno zadávat po naplnění 6 číselníků (stáje, ocenění, zaúčtování, přeřazení, pohyby, kategorie). Pro naplnění těchto číselníků je možno použít načtení dat z námi připravených vzorů, obsahující běžně používané druhy pohybů, kategorií apod.

 
 
  ZÁKLADNÍ FUNKCE
 
Modul je provázaný s účetnictvím, pohyby a odpisy zvířat lze tedy automaticky účtovat (obdobně jako u majetku).
 
Evidence karet zvířat (podle nastavení v číselníku kategorií jsou karty buď hromadné nebo individuální)
 
Členění dle stájí, středisek, zakázek i doplňkových analýz
 
Na kartě je možno evidovat také evidenční údaje jako např. ušní známka, ušní známka matky, kód otce, plemeno…
 
Daňové a účetní odpisy - vedení daňových odpisů ve všech variantách podle platných právních předpisů (zrychlený odpis, lineární odpis, zvýšená vstupní cena apod.). Změny v legislativě jsou v programu vždy promptně promítnuty.
 
Automatický přenos odpisů a pohybů do modulu ÚČETNICTVÍ dle uživatelského nastavení účetnictví
 
Vytváření libovolných tiskových výstupů pomocí Generátoru sestav
 
Možnost sestavování přehledu pohybů k určitému datu vč. možnosti filtrování
 
Možnost automatického naplnění číselníků dle připravených vzorů
 
Funkce generování automatických pohybů (krmné dny, hmotnostní přírůstek, vzrůstový přírůstek)
 
Při zadávání pohybů program automaticky přepočítává konečné stavy (a případně počáteční stavy, pokud je pohyb zadáván do předchozích období)
 
Možnost přeřazování zvířat z hromadné do individuální kategorie (dle číselníku přežazení)
 
  DALŠÍ VÝHODY
 
Hospodářský rok - výhodný pro sezónnost zem. výroby
 
Doplňkové analýzy - základní - závod-středisko , zakázka, volně pojmenovatelné, stroj, pozemek, stáj, výkon .
 
Nedokončená výroba - automatické účtování, automatické uzavírání, sledování víceletých plodin a porostů
 
Rozpouštění režií - správní a výrobní režie, rozpouštění hnojení, rozpouštění práce strojů, rozpouštění dle měsíční nebo roční poměrové základny.
 
Evidence a sledování mechanizace (opravy, spotřeba paliv, plánování údržby, servisní prohlídky....) Vnitropodnik
 
Mostní váha - modul umožňuje přímé propojení s váhou
 
Zemědělská laboratoř - automatický výpočet srážek podle norem
 
Nákladní doprava - automatická fakturace
 

Kliknutím na obrázky zobrazíte galerii
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.