Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Premier system připraven na EET

Zákon o evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se snižuje sazba DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků.
Další části zákona nabydou účinnost od 1. září 2016 a jedná se o ustanovení upravující zjednodušený režim evidence tržeb, povolení pro evidování ve zjednodušeném režimu, autentizační údaje, certifikáty pro evidenci tržeb, závazné posouzení a další…

Elektronická evidence má být zavedena v několika vlnách:
1. fáze (od 1. 12. 2016) – ubytovací a stravovací služby (hotely, ubytovny, kempy, tábory, koleje, restaurace, hospody, bufety, stánky, zmrzlináři atd.),
2. fáze (od 1. 3. 2017) – maloobchod a velkoobchod, zprostředkovatelé velkoobchodu, zásilková služba,
3. fáze (od 1. 3. 2018) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství atd.,
4. fáze (od 1. 6. 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Premier system a EET


Tímto chceme všechny své stávající i potenciální klienty informovat, že program Premier system je připraven na Elektronickou evidenci tržeb.

Pokud prodáváte přímo z programu PREMIER, který slouží jako pokladní systém, ten bude mít v sobě EET a nemusíte pořizovat pokladnu.
Bude stačit stáhnout aktualizaci programu, který bude k dispozici. Více informací k řešení EET v programu Premier systém naleznete zde ».

 
K dispozici jsou i nové produkty v nové skupině produktů Premier Air, internetové a mobilní řešení pro fakturaci i pokladní prodej s EET
Tato novinka by měla ulehčit s vystavováním dokladů především mobilním uživatelům nebo klientům účetních kanceláří, kteří nevlastní žádný účetní program. Více naleznete
zde ».

Základní informace o EET


CO JE EET?

EET neboli elektronické evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá hotovostní platba od podnikatele, která je (nejpozději při jejím uskutečněním) prostřednictvím internetu datovou zprávou odeslána Finanční správě České republiky. Na portále finanční správy budou informace o tržbě ukládány a bude vygenerován fiskální kód (unikátní kód), který bude ihned podnikateli odeslán zpět do jeho koncového zařízení. Tento kód bude následně uveden na účtence vydané podnikatelem.


CO A KDO PODLÉHÁ EVIDENCI TRŽEB?

Evidenci tržeb budou podléhat tržby, které pocházejí z podnikatelské činnosti a zároveň byly uhrazeny hotově. Hotovostí se podle §5 rozumí platby v Kč, v cizí měně, kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby jako např. stravenkou.
V případě že si uživatel nebude jist, zda evidenci tržeb podléhá, může požádat o závazné posouzení správce daně, zda se jedná o evidovanou tržbu.

CO SI MUSÍ ZAJISTIT PODNIKATEL?

Od svého správce daně si musí podnikatel zajistit autorizační údaje pro přihlášení do portálu Finanční správy. O tyto údaje si musí podnikatel požádat před první evidovanou tržbou. Požádat o údaje může podnikatel osobně nebo elektronicky. Pomocí těchto údajů (přihlašovací jméno, heslo, tel. číslo pro ověření) se následně do aplikace přihlásí, aby zde ohlásil provozovny (každá následně získá své identifikační číslo), a aby zde vyplnil všechny potřebné údaje pro správu tržeb. Nakonec si vygeneruje certifikát(y), které slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele, který bude následně odesílat datové zprávy. Certifikát(y) bude nutno nainstalovat do pokladního zařízení.
O údaje pro přístup na portál finanční správy bude možno požádat od 1. září 2016.

JAK EET FUNGUJE?

Údaje o tržbách lze evidovat buďto v základním režimu (tzv. „on-line“) nebo v režimu zjednodušeném (tzv. „off-line“). Zjednodušený režim bude pravděpodobně využíván v místech nedostupného internetového připojení. Kdo bude moci tento režim využívat, bude uvedeno v nařízení vlády, které prozatím nebylo zveřejněno. Podnikatelé, kteří nebudou podléhat tomuto režimu podle nařízení vlády a mají podmínky znemožňující používat režim základní, mohou požádat o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu svého správce daně.
 
Postup evidence tržeb v základním režimu:

Podnikatel zašle datovou zprávu ve formátu XML o tržbě Finanční správě,
ze systému finanční správy obdrží unikátní fiskální kód,
následně vystaví účtenku včetně fiskálního kódu, kterou předá zákazníkovi,
zákazník si pak může evidenci tržby ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

 
Postup evidence tržeb v základním režimu v případě, že nefunguje internetové spojení:

Podnikatel zašle datovou zprávu ve formátu XML o tržbě Finanční správě,
po uplynutí nastavené odezvy neobdrží fiskální kód,
vystaví se účtenka bez unikátního kódu, pouze s identifikačními údaji podnikatele,
účtenku předá zákazníkovi,
datovou zprávu o tržbě musí podnikatel odeslat bezprostředně po odstranění závady, nejpozději však do 48 hod.

 
Postup evidence tržeb ve zjednodušeném režimu:

Podnikatel pomocí svého zařízení (pokladna, PC, tablet, atd.) vystaví účtenku bez fiskálního kódu, datovou zprávu o tržbě si uloží do paměti,
následně je povinen do 5 dnů odeslat datové zprávy o tržbách do systému Finanční správy,
od Finanční správy podnikatel obdrží potvrzení o přijetí datových zpráv,
zákazník si pak může evidenci tržby ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

 

Více informací ohledně elektronické evidence tržeb naleznete na oficiálních webových stránkách projektu zde: »
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2021 - PREMIER system, a.s.