Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Obecný popis Outsourcingu

FUNKCE
 
VÝHODY
 
TECHNICKÉ INFORMACE
 
OBECNÝ POPIS
 
CENÍK
 

Řada firem se v dnešní době vážně zabývá myšlenkou zlepšení a větší efektivity fungování jejich informačního systému ve firmě, což sebou přináší často nutnost nákupu nového hardware, operačních systémů, potřebu servisu, péče o nové technologie, potřebu zřízení modernější konektivity k internetové síti, a takové kroky vyžadují nemalé finanční náklady nejen pro prvotní pořízení, ale přináší to sebou i další budoucí provozní náklady.

Aby se firma nemusela těmito otázkami zabývat, nabízí se možnost využití tzv. Outsourcingu, resp. služeb outsourcingové společnosti a přenechání řešení svých potřeb odborníkům.Co je Outsourcing
Toto anglické slovo vzniklo složením slov ,,outside" tedy vnější a ,,resource" zdroj, z čehož vyplývá, že jde především o využití externích zdrojů, což umožňuje ekonomickým subjektům soustředit se pouze na ty aktivity, které jsou přímým zdrojem zisku, což zajišťuje stabilitu a dlouhodobý rozvoj firmy.

Poskytovat informační technologie formou outsourcingu znamená poskytovat služby související s provozem, údržbou a vývojem IT tak, že zákazník neřeší problematiku rozvoje, servisu a upgrade hardware a základního software. Tyto starosti svěří společnosti, která tyto vnitropodnikové procesy dokáže realizovat kvalitněji, efektivněji a tedy levněji. Na straně zákazníka tak dochází k minimalizaci rizika náhlých technologických změn. Firma má záruku, že bude disponovat nejmodernějšími technologiemi a odbornými znalostmi a informační technologie užívá pouze pro realizaci svých obchodních záměrů. Za provoz a stabilitu aplikací je ve smluvně definované míře plně zodpovědný poskytovatel komplexního outsourcingu IT.


Co potřebuje uživatel Outsourcingu
Kromě kancelářského vybavení především konektivitu (nejlépe trvalé připojení) do datového centra a pracovní stanici s OS Windows.


Funkce a výhody Outsourcingu
Zkvalitnění a zrychlení fungování informačního systému prostřednictvím kvalitního a vysoce výkonného hardwarového vybavení outsourcingové společnosti s využitím velkokapacitní konektivity, která umožňuje velmi rychlou práci v systému.


Nižší stav zaměstnanců
Další předností je, že nemusíte mít na danou činnost vlastní zaměstnance a můžete služby těchto specialistů odebírat přesně v tom rozsahu, v jakém je aktuálně potřebujete. Nemusíte se tedy průběžně vyrovnávat s nedostatkem či přebytkem vlastních pracovníků. To platí zejména pro malé společnosti, kterým se často nevyplácí zaměstnávat na každou specializovanou činnost jiného zaměstnance. Při srovnání ceny práce vlastních zaměstnanců s náklady na outsourcing, je vždy potřeba do celkové částky na vlastního člověka zahrnout i náklady na vytvoření a udržení jednoho pracovního místa, nebo sumu potřebnou na školení potřebného zaměstnance.


Aktualizace a zajištění nejnovějších IT a hardware
Firma nemusí vynakládat snahu na držení kroku s rychlým tempem vývoje nejnovějších informačních technologií. Tyto činnosti zajišťuje outsourcingová společnost a dává klientovi možnost využívat tyto technologie. Zajišťuje zkvalitňování hardwarového a softwarového portfolia, určeného k provozu programu a dalších činností.


Absence Investičních rizik
Investiční rizika poskytovatele jsou rozložena na více smluvních klientů, což podstatně snižuje rizika, které by nesla pouze jedna společnost.


Omezení rizik při výpadu služby
Rizika spojená s případným výpadkem služby jsou přenášena na poskytovatele, který na základě smluvního vztahu garantuje vysoké zabezpečení proti výpadku případně i finanční kompenzaci, na základě pojištění pro případ způsobení škody zákazníkovi.


Snadná kalkulace nákladů
Uživatel má přesný přehled o nákladech současných a budoucích spojených s provozem informační technologie, což lze velmi těžko při vlastním provozu IT.
Co by Vás mohlo zajímat?

Výhody služby PREMIER Outsourcing
Další funkce a výhody Outsourcingu
Doporučené nastavení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.