Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Přechod na nový účetní rok ( Česká legislativa )

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA »


Účetnictví
Systém PREMIER je plně kontinuální, což pro Vás znamená maximální komfort a pouze několik potřebných operací.

Pro soustavu podvojného účetnictví i daňové evidence:

  Pokud Vaše fiskální období nezačíná 1.1., tak nyní tento bod vynechejte.

 1. Ve správci - Globální předvolby - nastavíte aktuální rok na 2018.
 2. Totéž provedete v uživatelských předvolbách, které mají větší prioritu. Každý uživatel v síti může pracovat v různých letech. Pokud bude údaj v uživatelských předvolbách prázdný, bude se přebírat z globálních předvoleb. Můžete se přepínat tam a zpět dle potřeby.
  Snadno se lze přepínat přepínat mezi účetním obdobím i přímo na základní obrazovce. Zde změněné období se ale neukládá do předvoleb, to znamená, že se pamatuje pouze do vypnutí programu.


Pro soustavu podvojného účetnictví:
  Pokud Vaše fiskální období nezačíná 1.1., tak nyní tento bod rovněž vynechejte.

 1. V účetnictví-osnova,…-počáteční rozvaha necháte automaticky založit účet 701. Při zakládání Vás program rovněž vyzve ke kopii účtové osnovy z minulého roku. Nevyzve-li vás systém automaticky, stiskněte tlačítko "Automatické založení..."


Počáteční rozvaha se zakládá, i když ještě nemáte zpracován minulý rok. Založíte si vlastně předběžnou rozvahu, kterou můžete dle uvážení kdykoliv aktualizovat (týdně, po auditu,…). Předběžná rozvaha se tvoří převážně kvůli finančním účtům a nemusí se ani rovnat aktiva a pasiva.

cara

Doporučená uzávěrka skladu

Zde popíšeme, co všechno je potřeba zkontrolovat a provést před uzávěrkou skladu. Samozřejmě, že je jedním za základních nástrojů uzavírání skladu je inventura, ovšem nyní se spíše zaměříme na kontrolní mechanismy a funkce, které prověří správnost ocenění zůstatků skladových zásob a správné zaúčtování skladu.
Uživatelé se často dopouštějí při pořizování chyb (i z důvodu větší volnosti systému, např. povolení výdeje do záporu), které mohou být příčinnou špatného ocenění zásob, vzniku rozdílů v účetnictví a s tím související chybná tvorba nákladů, což má mít v konečném důsledku vliv na tvorbu hospodářského výsledku. Funkce pro řádné ocenění skladových zásob:
 1. Kontrolní propočet ( Sklad -> Kontroly účtování -> Kontrolní propočet )
  Vzhledem k tomu, že program PREMIER systém umožňuje zpětné změny na již pořízených dokladech, mnoho uživatelů využívá této přednosti, nicméně pro řádné promítnutí těchto změn do celého systému je nezbytné spustit funkci "Kontrolního propočtu". Tato funkce automaticky promítne do systému všechny změny a podle těchto změn dopočítá do výdejek správnou skladovou cenu. Zejména při opravách množství a ceny na příjemkách a výdejkách, či změnách datumu na příjmech a výdajích skladových zásob.

 1. Zjištění záporných zůstatků ( Sklad -> Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Prověřit záporné zůstatky )
  Před uzávěrkou skladu je nutné spustit tuto funkci, která prověří, zda se na skladových kartách nevyskytuje v časové posloupnosti příjmů a výdejů záporný zůstatek, které vznikají především zpětnou změnou datumu příjemek, či výdejek a to i u uživatelů, kteří mají zakázán výdej do záporu. Funkce automaticky ukáže datum, kdy na skladové kartě vznikl záporný zůstatek. Při zjištění záporných zůstatků je nutné změnit datum příjemky či výdejky takovým způsobem, aby byl záporný zůstatek odstraněn. Po těchto operacích je nezbytné spustit "Kontrolní propočet."
  V současné době již program obsahuje automatický mechanismus, který upozorňuje uživatele při změně datumu příjemky/výdejky na možný výskyt záporného zůstatku na skladové kartě (verze 10.5).

 1. Kontrola správnosti zůstatků ( Sklad -> Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Překontrolovat správnost ocenění zůstatků na skladě )

  Tato kontrolní funkce se používá především ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že v sestavě zůstatků na skladě, mají některé karty s nulovým množstvím ocenění. Toto ocenění nulových zůstatků na skladě může vzniknout pořizováním příjemek se záporným množstvím. Zrušení ocenění nulových zůstatků zajistí vytvoření korekční příjemky (viz. obr. níže).

 1. Porovnat převody mezi sklady ( Sklad - Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Porovnat převody mezi sklady )

  Tato funkce prověří kontinuitu převodů mezi sklady. Tato kontinuita se může narušit např. změnou ocenění příjemky, ze které je vyskladňováno na jiný sklad. Kontrolní propočet dopočítá do převodní výdejky správnou skladovou cenu, dle této změny, ovšem nepromítne ji již do převodní příjemky, která je s touto výdejkou provázána. Tuto možnost zajistí funkce "Automaticky opravit", která se nachází v detailech rozdílů převodů mezi sklady.

 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2018 - PREMIER system, a.s.