Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Controlling

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Soubor veškerých přehledů pro sledování hospodaření firmy, rozbor odběratelských vztahů a struktury jednotlivých účtů, sledování nákladového účetnictví a budoucího vývoje finanční situace firmy. Tyto sestavy (na obrázku ve sloupcích) lze filtrovat výběrem období, účtů, zakázek, středisek, dokladových řad, obchodních partnerů a dalších kritérií. Všechny sestavy jsou podporovány exportem do formátu MS Excel.
Sestavy jsou rozděleny tématicky dle jejich charakteru:

Výsledovka po měsících 710 - Program sestaví účet 710 (tedy přehled nákladů, výnosů a jejich rozdíl) po jednotlivých měsících, možnost meziročního srovnání.
Univerzální dotazy a grafy - Komplexní přehled pro sledování vývoje obratů na účtech, s filtrací na partnera a protiúčty a s možností sumarizace dle dne, týdne, měsíce, kvartálu, roku, zakázky, střediska a zakázky. Výhodou je především grafické zpracování se zadáním na zůstatky, obraty strany MD, D a saldo (přírůstky,úbytky)
Cash-flow - výhledové na 12 týdnů
Cash-flow - výhledové na 12 měsíců
Cash-flow - přímou metodou (výkaz) - Jde o zpracování cash-flow přímo metodou, tzn. určením spotřeby skutečných peněžních prostředků s rozdělením na konkrétní účty. PREMIER system je schopen díky vazební technologie, tzn. provázanosti faktur na doklady o úhradě, určit spotřebu peněz na konkrétní účty
Cash-flow - detailní přímou metodou - výkaz s rozčleněním na analytické účty
Výsledovka po měsících 710 - Program sestaví účet 710 (tedy přehled nákladů, výnosů a jejich rozdíl) po jednotlivých měsících, možnost meziročního srovnání
Měsíční obraty - zobrazení obratu vybraných účtů, možnost komparace k období v minulém roce
Srovnání s plánem a prognózou - komparace obratů na účtech v režimu Plánů a prognóz se skutečností
Analýza výkyvů v obratech - sestava výkyvů v hospodaření firmy, resp. obratech dle zadaného kritéria "odchylky geometrického průměru v obratech!"
Obraty na účtech dle zákazek - nástroj pro sledování obratů na jednotlivých zakázkách, možnost tisku s detaily až na jednotlivé doklady
Obraty na účtech dle středisek - nástroj pro sledování obratů na jednotlivých střediscích, možnost tisku s detaily až na jednotlivé doklady
Obraty na účtech dle dokladových řad
Obraty na účtech dle kodů DPH
Obraty na účtech dle teritorií - grafické zobrazení zakázek firmy na území ČR (mapa dle PSČ), legenda dle obratu odběratele
Bonita odběratelů - přehled o průměrné době prodlení plateb odběratelů, určení bonity odběratele, určeno pro stanovení slev a bonusů a pro určení individuální doby splatnosti
Bonita dodavatelů
Pohledávky dle doby prodlení
Závazky dle doby prodlení
Závazky dle největších věřitelů
Saldokonto partnerů
Saldokonto partnerů po splatnosti
Obraty/zůstatky účtů HK z více firem 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.