Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Daňová evidence

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Daňová evidence - s výjimkou modulů účetnictví nabízí všechny ostatní moduly stejnou funkcionalitu, jako moduly standardní verze v podvojné účetnictví.

PREMIER system nabízí plynulý a automatický přechod z Daňové evidence na Účetnictví. Stačí jen přepnout v účetní jednotce účetní soustavu.

Vstupy

neomezený počet peněžních deníků /dokladových řad - banka, pokladna, interní dokl. řady
bankovní výpisy - tuzemská, cizí měna (komplexní podpora) - Homebanking in-out
pokladny - tuzemská, cizí měna (komplexní podpora)
nepeněžní operace - zápočty - automatický návrhář podle saldokonta partnerů s automatickou realizací, tisk veškerých podkladů
nepeněžní operace ostatní - možnost vytvoření libovolného množství řad pro zaevidování nepeněžních operací- např. odpisy, leasing ad.
pohledávky a závazky - zápis do pomocných knih s přímou vazbou na knihu DPH a přehledy pohledávek a závazků
evidence majetku a sklady - opět je zde zajištěna plná provázanost s ostatními částmi PS

Výstupy

Likvidita Rentabilita - jednoduchý nástroj pro zhodnocení vlastní ekonomické situace účetní jednotky
DPH - kontrola, protokol logických chyb, detailní členění, přiznání k DPH, příloha pro finanční úřad
definování vlastních kódů DPH
obraty, zůstatky a průběžné položky - členění dle analytik, jednotlivých kódů operací, u průběžných položek možnost párování dle vnitřního VS
rozvaha v plném i zkráceném rozsahu - mutace A, N, R (podpora azbuky) s možnosti tisku v jiných měnách
komfortní tisk s rozkladem řádků rozvahy na jednotlivé analytické účty a s komparací na minulé období, možnost sestavení v reálném čase (kdykoliv)
výkazy pro uzávěrky - automaticky sestavená uzávěrka pro potřeby daň. přiznání s možností vnořování a kontrolních náhledů
Cash Flow - několik užitečných údajů pro sledování finančních toků v grafickém pohledu za jednotlivé měsíce určeného období
přehledy pohledávek a závazků a další knihy pomocné evidence - vše s možností definování nejrůznějších kritérií a pohledů
zakázky, střediska, činnosti - možnost ( i kombinovaně ) filtrace při sestavování veškerých sestav a výkazů
controlling - soubor veškerých přehledů pro sledování hospodaření firmy, rozbor odběratelských vztahů a struktury jednotlivých části peněžního deníku, sledování nákladů a výnosů z nejrůznějších úhlů pohledu a nástroj k lepší předpovědi budoucího vývoje finanční situace firmyCo by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.