Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Doprava

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Seznam vozidel
Evidence vozidel s možností upozorňování na servisní a technické kontroly. Přímo ze seznamu vozidel se čerpají údaje pro vyplnění formuláře silniční daně.

Kniha jízd
Tento modul slouží pro pořizování knihy jízd vozidla definovaného v seznamu vozidel. Vstupem do modulu se nabízí výběr vozidla, s jehož knihou jízd chceme pracovat.
Při pořizování jízd se automaticky přepočítává stav tachometru a množství PHM.
Z položky v knize jízd lze jednoduše generovat zápis do modulu Cestovní příkazy.
Součástí knihy jízd je také Přehled jízd.

Finanční majetek
Modul sloužící k evidenci finančního majetku. Jednotlivé zápisy představují jednotlivé pohyby. Není to tedy tak, že by v tomto modulu byl systém majetkových karet.
V kolonce „Pohyb“ se určí typ pohybu (nákup, prodej, přecenění....), v kolonce „typ“ pak lze vybrat typ finančního majetku (akcie, obligace....). Tento číselník si uživatel vytváří sám.
V kolonce „Partner“ se vybere firma, která cenný papír vydává (výběr probíhá z číselníku partnerů), na dalším řádku se automaticky vyplní základní kapitál partnera, pokud byl dříve zadán (pomocí pohybu „změna základního kapitálu partnera“).
Po zadání množství a nominální hodnoty se automaticky vypočte podíl ceny k zákl. kapitálu partnera.

Cestovní příkazy
V nastavení definujeme sazby stravného a číselník položek cestovních příkazů (stravné tuzemské a zahraniční, jízdné, kapesné, amortizaci...), které mohou mít vlastní účtování. Při pořizování příkazu pak k hlavičce (kde uvádíme vozidlo, řidiče apod.) zadáváme položky s jejich místem a časem odjezdu a příjezdu, každá položka pak může mít více "podpoložek" z výše zmíněného číselníku.
Zaúčtování cest. příkazů pak probíhá obdobně jako v jiných modulech, tedy výběrem měsíce (n. měsíců), který chceme zaúčtovat.
Modul je provázán také s mzdovým modulem (vznikají pohledávky či závazky k zaměstnancům).

Nákladní doprava
Modul sloužící k evidenci nákladní dopravy.
V hlavičkové části výkazu definujeme vozidlo, řidiče, odběratele apod., v položkách výkazu pak místo a čas jednotlivých jzd a výkonů. Jsou zde rozsáhlé možnosti různých způsobů fakturace (množství materiálu, ujeté km, nakládka, vykládka, výkon přípojných vozidel/strojů…) a také možnost hromadné fakturace.
Součástí modulu jsou přehledy (přehled nákladní dopravy, přehled spotřeby PHM, přehled čerpání PHM).
Možnost zadání více odběratelů na jeden výkaz nákladní dopravy.Co by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.