Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Finanční analýza

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Finanční analýza je profesionální nástroj pro analýzu firmy a je určena manažerům, investorům, věřitelům a všem těm, kteří potřebují mít informace nutné pro správná rozhodnutí k řízení firem.
Finanční analýza slouží především k posouzení finančního zdraví firmy, odkrývaní slabin v hospodaření firmy, k varování před finančními potížemi, ke srovnávání vlastních ukazatelů k teoreticky doporučeným hodnotám či ukazateli konkurenčních firem a přípravě podkladů pro řídící rozhodnutí. V neposlední řadě také poskytuje náročnější podklady pro banky o bonitě firmy. Vše je automaticky čerpáno z dat PREMIER system.


Vlastnosti a funkce

Sledování měsíční, kvartální, půlroční, roční
grafické zobrazení 2D, 3D
česká a slovenská verze dle platné legislativy
cizojazyčné mutace české verze - anglická, německá
export veškerých tabulek do formátů – grafických (pdf, html, jpeg,…) i datových (doc, xls, odt,…)

Obsah

Aktiva

Komplexní ukazatele pro analýzu struktury aktiv firmy - struktury celkového majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, zásob, pohledávek (dlouhodobých, krátkodobých) atd. Horizontální a vertikální analýza.

Pasíva

Komplexní ukazatele pro analýzu struktury pasív firmy - struktury celkových zdrojů, vlastního kapitálu, rezerv, závazků (dlouhodobých, krátkodobých), bankovních úvěrů ad. ukazatelů. Horizontální a vertikální analýza.

Poměrové ukazatele

Rentability - hodnotí výnosnost hospodaření firmy
Likvidity - hodnotí schopnost firmy dostát svým krátkodobým závazkům
Aktivity - intenzita využití majetku firmy
Zadluženosti - porovnávají podíl vlastních a cizích finančních zdrojů
Báze finančních fondů - schopnost vytvořit peněžní prostředky

Náklady

Komplexní ukazatele pro analýzu struktury nákladů firmy - struktury celkových nákladů, provozních, osobních, výkonových, finančních a celkových daní z příjmů. Možnost kumulativního zobrazení.

Výnosy

Komplexní ukazatele pro analýzu struktury výnosů firmy - struktury celkových nákladů, provozních, osobních, výkonových, finančních a celkových daní z příjmů. Možnost kumulativního zobrazení.

Pyramidální rozklad ROE

Pyramidální rozklad struktury rentability vlastního kapitálu a analýza o vazbách mezi jednotlivými ukazateli

Bankrotní modely

Jsou to tzv. systémy včasného varování, tzn. vypovídají o tom, zda podnik do určité doby a s určitou pravděpodobností zbankrotuje - Altmanovo Z - skóre , Tafflerův model

Bonitní modely

Jsou to tzv. systémy včasného varování, tzn., které se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu hodnoceného podniku, tzn. hodnocení finanční stability, výnosové situace či celkové situace - Kralickův Quicktest

Spider analýza

Ukazuje vzájemnou závislost mezi poměrovými ukazateli a míru jejich vzájemného ovlivňování

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte


Co by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.