Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Evidence majetku

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Modul Evidence majetku poskytuje komplexní nástroj pro evidenci investičního hmotného, nehmotného a drobného majetku. Celý modul je doplněn o evidenci finančního majetku, leasingu, evidence rezerv a managmentu majetku. Propracovaná karta majetku s širokou škálou možností a funkcí umožňuje neomezené možnosti pro sledování nejrůznějších údajů k majetku, ve vztahu k zodpovědnosti zaměstnanců za svěřený majetek či evidenci příslušenství a údržbu. Samozřejmostí je automatizované účtování do deníku (dle zakázek, středisek), hromadné pohyby majetku a rozsáhlé výstupy jak nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohyby. Možnost editace odpisových plánů.

Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku
(Zde se eviduje i drobný odpisovaný majetek.) Na kartě majetku se zadávají veškeré údaje k majetku (evidenční, účetní, daňové). Po uložení karty program vygeneruje daňový a účetní odpisový plán, který je uživateli přístupný a může jej případně editovat (tlačítko "Odpisy"). Pomocí tlačítka "Pohyby" lze zadávat k majetku technická zhodnocení, navýšení ceny, vyřazení apod. Po zadání pohybu program přepočte odpisové plány.

Evidence drobného investičního majetku
Jsou zde 2 moduly - jeden pro evidenci drobného hmotného majetku, druhý pro evidenci drobného nehmotného majetku. Práce s těmito moduly je stejná jako u modulů dlouhodobého majetku, až na to, že zde není talčítko pro zobrazení a editaci odpisových plánů.

Finanční majetek
Modul sloužící k evidenci finančního majetku. Jednotlivé zápisy představují jednotlivé pohyby. Není to tedy tak, že by v tomto modulu byl systém majetkových karet. V kolonce „Pohyb“ se určí typ pohybu (nákup, prodej, přecenění....), v kolonce „typ“ pak lze vybrat typ finančního majetku (akcie, obligace....). Tento číselník si uživatel vytváří sám. V kolonce „Partner“ se vybere firma, která cenný papír vydává (výběr probíhá z číselníku partnerů), na dalším řádku se automaticky vyplní základní kapitál partnera, pokud byl dříve zadán (pomocí pohybu „změna základního kapitálu partnera“). Po zadání množství a nominální hodnoty se automaticky vypočte podíl ceny k zákl. kapitálu partnera.

Moduly "Ostatní majetek, zásoby" a "Ostatní evidence"
Modul "Ostatní majetek, zásoby" slouží k evidenci zásob. Styl práce je zde obdobný jako v modulu drobného majetku. Modul "Ostatní evidence" je určen pro sledování evidencí, které nepatří do majetku ani zásob (použití je univerzální dle potřeb uživatele).

Management majetku
V tomto modulu lze současně sledovat všechny typy majetkových karet (hmotný, nehmotný, drobný hmotný, drobný nehmotný, ostatní zásoby) nebo příslušný filtr nastavit na požadovaný typ majetku. Nelze zde upravovat účetní údaje, pouze příslušenství a záznamy o údržbě. Modul je tedy primárně určen pro pracovníky, kteří nemají práva přístupu do majetkových modulů, ale potřebují k jednotlivým majetkům provádět (a to i hromadně) zápisy o údržbě, případně příslušenství.

Přehledy, účtování
Tento modul obsahuje několik přehledů a funkcí. Kromě několika přehledů majetku a odpisů členěných z účetního a daňového pohledu je zde i funkce pro účtování majetku. Zaúčtování probíhá vždy za vybraný měsíc (nebo více měsíců najednou) a lze provádět jak detailně, tak i souhrnně (za účty a střediska).Co by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.