Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   
 
 

Mzdy

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Mzdy a personalistika pro neomezený počet zaměstnanců, který využívají mimo jiné i firmy s více než 2000 zaměstnanců nabízí komplexní řešení personalistiky, zpracování a vyhodnocení mezd a obsahuje celou řadu nadstandardních funkcí a možností, které uživateli vytváří kvalitní nástroj pro řízení a zpracování personální a mzdové agendy. Snadno dostupná historie, variabilní přehledy, plně automatizované výpočty mezd a dalších mzdových kategorií spojených se mzdovou problematikou.

Neomezený počet zaměstnanců
Atypické organizace (bezpečnostní agentury apod.)
Karty zaměstnanců - komplexní podpora pojišťoven, penzijního pojištění, exekucí
On-line aktualizace mezd prostřednictvím internetu – rychle dostupné legislativní změny
Zpracování měsíčních, hodinových a úkolových mezd
Nastavení nepravidelné pracovní doby
Podpora všech typů pracovních poměrů s možností evidence více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci
Mzdová položky – uživatelsky definovatelné složky mezd – neomezené možnosti pro vlastní nastavení jakéhokoliv typu (např. i příplatky pro psy atd.)
Elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení (komplexní), možnost kalibrace pro tisk evidenčního listu do formuláře
Výkazy práce – uživatelsky definovatelné mzdové položky s podrobným členěním
Zakázky, střediska a další doplňkové analýzy (výkony, činnosti, stroje) s detailním sledováním na hodiny zakázky, střediska, doplňkové analýzy – podrobné sledování mezd s možností automatického rozpouštění pojištění (nepřímých mzdových nákladů) na tyto kategorie nákladového účetnictví
Evidence personálních a mzdových listů, exekucí, srážek
Plně automatický výpočet průměrů na dovolenou i DPN
Zamykání period – měsíční zamykání, možnost opětovného otevření periody
Export hromadných příkazů do modulu „Příkazy k úhradě“ (Homebanking – pro všechny bankovní ústavy)
Podpora uživatelské definice všech formulářů (pracovní smlouvy, rozvázání pracovního poměru ad.)
Tisky – evidenčních listů (kalibrace pro tisk do formuláře)
Sestavy – zápočtový list, roční vyúčtování, pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky ZP a OSSZ, mzdový list, platový výměr, potvrzení o výdělku a mnoho dalších
Off-line účtování do deníku s respektováním rozčlenění dle zakázek, středisek a dalších doplňkových analýz – vše plně automatizované
Statistické výkazy – více než 30 typů členění (kategorie, střediska, profese, období, pracovní poměr, vzdělání, věk ad.)
Veškeré vyhodnocení a analýzy mezd – rekapitulace mezd, daní, srážek náklady na zakázky, univerzální přehledy, střediska, sledování historie

Nastavení zpracování, účtování mezd

Možnost definovat vlastní složky mezd pomocí tzn. mzdových položek
Naplnění mezd dle nastavení a pracovního fondu universální
Import výkazu práce ze soubor MS Excel
Zpracování výkazu práce importem z docházkového systému
Hromadné zadávání mzdových složek vybraným zaměstnancům
Zpracování výkazu práce importem ze zápisů výkonů (prací) na zakázce, zadané „mistrem“
Rozepsání mezd na zakázky a střediska (až na hodiny) a doplňkové analýzy (výkon, činnost, stroj)
Definice povinných školení zaměstnance
Evidence hlídání termínů povinných školení
Sledování historie
Off-line účtování mezd do účetnictví s respektováním rozúčtování na zakázky, střediska, doplňkové analýzy
Možnost zpětných změn po zaúčtování, bezchybné opětovné zaúčtování
Automatický výpočet ročního zúčtování daní
Zpracování měsíčních a ročních uzávěrek s výstupy pro účetnictví
Zpracování hromadných příkazů k úhradě a elektronická vazba na peněžní ústavy
Automatický výpočet maximální možné srážky pro různé typy exekucí penzijní připojištění – komplexní řešení hranic pro zdanění, hlídání rozdělení částky

Elektronická komunikace

Příkazy k úhradě institucím, na osobní konta
Homebanking pro všechny ústavy v ČR výplatní pásky (možnost hromadného rozesílání e-mailem)
Podávání ELDP a přihlášek a odhlášek na sociální pojištění přes PVS
Export údajů pro jednotlivé penzijní fondy
Elektronický výstup do systému Trexima

Formuláře

Možnost propojení mzdových výměrů s MS WORD, doplnění údajů zaměstnance do šablony v MS WORD
Elektronické spojení se správou sociálního zabezpečení
Přehledy pro OSSZ, zdravotní pojišťovny
Evidenční list DP
Možnost tisk do formuláře (kalibrace)
Potvrzení o výdělku, roční vyúčtování
Hlášení na ZP na OSSZ
Přihlášky, odhlášky
Čerpání a evidence dovolené, složky mezd
Statistické výkazy dle vzdělání, profesí, fluktuace, nemocnosti
Statistika pro výpočet pov. podílů

Přehledy, statistiky

Kontrola zákonných limitů přesčasů, pohotovosti, odpracovaných hodin
Hlídání zkušební lhůty, ochranné lhůty a podpůrčí doby zaměstnance
Analýza mzdových údajů ve vybraných obdobích
Evidence veškerých změn a možnost jejich analýzy
Statistické výkazy dle vzdělání, profesí, fluktuace, nemocnosti
Náklady na zaměstnance, zakázky, střediska
Rekapitulace daní
Rekapitulace mezd,
Universální přehledy pro komplexní sledováníCo by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.