Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Sklady

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Získejte přehled a kontrolu na skladových hospodářstvím. Premier system nabízí všechny možnosti moderního vedení skladů evidenčních, obchodních i výrobních. Nabízí všechny možnosti moderního prodeje zboží pomocí čárových kódů, eshopů, mobilních prodejů a pokladních systémů. Více najdete v dalších kapitolách tématu Prodej - Obchod.

Skladové hospodářství - funkce, možnosti, charakteristika

Způsob účtování skladu (podvojné účetnictví) metoda A i B, automatické off-line účtování, možnost předkontace až na individuální skladové karty). Automatické párování příjemek a přijatých faktur v rámci účtu pořízení zásob.
Metoda oceňování skladu - FIFO - Vážený průměr
Neomezený počet skladů a druhů pohybů dle účetních předpisů - automatická účetní kontace pohybů. Vše plně automatizováno.
Evidence v cizích měnách - prodej v cizích měnách, přepočet položek příjemky k aktuálnímu kurzu, ceník v cizích měnách.
Doprovodné náklady - rozpouštění do příjemky na jednotlivé položky dle zvolené poměru (cena, zboží, množství ad), vícesložkové se zpětným sledováním (doprava, clo, balné ad.).
Prodejní ceny - komplexní návrhář pro tvorbu cen "Pomocník pro tvorbu slev" - určení podmínek pro použití slevy při prodeji, neomezené množství rabatních skupin, vázané ceny a slevy na vybraného partnera (skupinu partnerů), množstevní rabaty, časově omezené slevy.
Zpětná změna cen na příjemce - unikátním zpětným přepočtem skladových cen na výdejkách, souvisí také s možností povolení do záporu.
Účtování - možnost automatického off-line účtování, volby sumarizace pro účtování (doklad, den, měsíc, měsíc-partner), při zpětných změnách možnost nového účtování.
Otevřené položky účtu pořízení zásob - podrobné sledování účtu 111, 131, příjemek s vazbou na přijaté faktury a přesné vysledování struktury zůstatku na těchto účtech.
Zakázky, Střediska, Činnosti - možnost zadání nejen na příjemku a výdejku, ale také na jednotlivé položky příjemky a výdejky. Přenos rozdělení na zakázky.., do účetnictví.
Obaly - možnost definování více druhů obalů k jednotlivým sklad. kartám, vyhodnocení a statistika pro sledování obalů v rámci systému EKO-KOM.
Provázanost - program nabízí maximální provázanost mezi doklady, např. nabídka-přijatá objednávka-dodací list (výdejka)-faktura (daňový doklad) a elegantní přesun mezi těmito doklady prostřednictvím interaktivních vazeb.
Možnost vysledovatelnosti zboží a tisku paletových etiket s kódem UCC / EAN 128 (pro potravinářské firmy povinné od 01.01.2005)
Vyhledání pohybů na sériové číslo - z jednoho místa vysledování všech pohybu na zadané sériové číslo.
17 základních přehledů modifikovatelných podle celé řady kritérií (období, výběr skladu, odběratele, skladové karty, sortimentu), nejrůznější kritéria pro datové řazení sestav, grafické zobrazení, marketingové informace. Export všech přehledů do formátu MS Excel, Acrobat Reader, MS Word, Html.
a mnoho dalších komfortních funkcí.

Skladové karty

Interní členění zásob na skladových kartách dle 12 druhů členění (dle sériových čísel, velikosti, barev, palet, šarží, rozměrů jednotlivých kusů, záruční doby, ad.)
Automatické přeceňování - Import ceníků ve formátu xls a provádění dalších změn přímo v souborech formátu *.xls a jejich zpětný import do PREMIER system
Definování skupin skladových karet dle sortimentu a identifikátorů určených pro další filtraci přehledů a statistik
Přepočet měrných jednotek. Možnost vzájemného přepočetu 2D a 3D jednotek.
Definování nákladové ceny k využití pro výrobu
Možnost přiřadit externí text, grafický obrázek; grafické rozlišení záporných zůstatků na skl. kartě
Tři alternativní názvy pro skladovou položku (např. tři různé jazyky)
Platnost - možnost definování období platnosti skladových karet
Přehled změn - k dispozici je přehled o všech změnách na skladové kartě, s detaily na čas a uživatele
Možnost vložení čísla celního sazebníku pro automatické naplnění Intrastatu
Crossreference - přiřazování katalogových čísel do dodavatelů ke skladovým kartám s možností vyhledávání skladových položek podle tohoto čísla.
Interaktivní vnoření na jakýkoliv doklad vázající se ke skladové kartě (nabídka, objednávka in-out, výdejka, příjemka. Vše z jednoho místa skladové karty

Přehledy, vyhodnocení, statistiky, marketingové informace, kontrolní funkce

20 základních přehledů, modifikovatelných podle celé řady kritérií (období, výběr skladu, odběratele, skladové karty, sortimentu,) nejrůznější kritéria pro datové řazení sestav, grafické zobrazení, marketingové informace . Export všech přehledů do formátu MS Excel.
Prodej - přehledy pro podrobnou analýzu prodních zásob, přehled pro porovnání nákupních a prodejních cen, všeobecný přehled (sledování dle druhu pohybu), vývoj poptávek a prodejů, výhledové plnění objednávek.
Marketingové a statistické přehledy - nadstandardní přehledy s přehledem o neprodávanějších položkách a jejich procentuální vyjádření o celkovém podílu na celkovém prodeji firmy, vyhodnocení nejčastějších zákazníků a nejčastěji prodávaných položek - tzv. spotřební koše dle počtu prodejů, tržeb za jeden prodej, dle sortimentu, - vše s filtrací na sklad, partnera, skladovou kartu atd.
Nákup - podrobná analýza nákupů, přehled nedostatků zásob v závislosti na stanovení min. a max. zásob s ohledem na objednávky přijaté a vystavené, detailní rozbor zůstatků s ohledem na vynucené rozčlenění, sledování bezpohybových zásob, obrátkovosti zásob, sledování vývoje pořizovacích cen u dodavatelů, přehled otevřených objednávek u dodavatelů.
Ke všem přehledům lze přednastavit a vytvořit číselník filtrů a modifikací k jednotlivým typům sestav.
Hlídání vzniku záporných zůstatků při změnách datumu na příjemkách a výdejkách
Hlídání duplicity čísla přijaté objednávky od odběratele (eliminuje možnost duplicitního pořízení přijaté objednávky).
Auditor skladu - prověření záporných zůstatků na skladu, kontrola převodů mezi sklady, vizuální kontrola kontinuálního číslovaní dokladů (nabídne mezery v číslování dokladů, v případě změn či mazání dokladů.
Kontrola rozdílu v prodejních cenách mezi DL a fakturami a z toho vyplývající možnost kopírování prodejních cen z faktur do výdejek (v případě změn cen pouze na fakturách, které se nepromítnou na výdejkách/DL, což může zkreslit hodnoty ve skladu.
Při změnách dodacích listů, ke kterým je již vystavena faktura, se tato změna automaticky promítá do již vystavené faktury.


 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.