Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Účetnictví

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Účetníctví PREMIER system nabízí rychlou a přesnou práci účetního s kontrolními mechanismy a rychle dostupnými informacemi.

Podvojné účetnictví je subsystém integrující účetní data ze všech ostatních modulů PS. Slouží k pořizování prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Vzájemné zápočty ad.) pro zpracování veškerých účetních (Hlavní kniha, Obratová Předvaha) daňových a uzávěrkových výkazů. Modul je charakterizován možností provádění změn v kterémkoliv čase bez zanechání opravných řádků, kontinuitou účetních období (k dispozici jsou ihned data z kteréhokoliv minulého období), možnosti účtování fiskálního roku, provázaností účetních dokladů na přidružené doklady a širokou škálou tiskových sestav a filtrů pro uživatelskou tvorbu přehledů.


Účetnictví, pokladna

neomezený počet účetních deníků /dokladových řad - banka, pokladna, interní dokl. řady
příspěvkové a neziskové organizace – komplexní legislativní kontinuita
fiskální rok – všechny varianty nastavení fiskálního roku, včetně prodlouženého roku
střediska, zakázky, další 3 doplňkové analýzy - účtování až na 5 úrovní nákladového účetnictví
pokladny - tuzemská, cizí měna (komplexní podpora)
účtová osnova – hromadné založení účtové osnovy, možnost zadání k účtu 3 cizí výrazy v jiných jazykových mutacích (azbuka), změny čísla řádků rozvahy, volba povinného zadání střediska a zakázky ke konkrétnímu účtu
4 místná analytika
kurzovní lístek – automatické stahování z internetu, více kurzů
propracované účetní předkontace – možnost pořizování dat do předchozího období
uzávěrky faktur s výpočtem kurzových rozdílů, příp. závěrkových kurzových rozdílů pro faktury v cizí měně apod.
komplexní řešení pro DPH, včetně přiznání, dodatečného přiznání, vždy legislativní kontinuita, elektronické podání na instituce
daňová přiznání – veškerá jsou dostupná v modulu daňová kancelář

Periodické platby, zápočty

automatický návrh pro vzájemné zápočty dle saldokonta partnerů
automatický návrh potřebných formulářů včetně možnosti editace – dohoda, oznámení, vnitřní doklad
plánování účetních případů dle příslušné periody (měsíc, rok, kvartál, individuální datum)
naplánování vystavování opakujících se vystavených faktur ve spojení se šablonami- nájemné, opakující se služby
nastavení účtování leasingu, záloh na daň z příjmů ad.
automatický předpis dokladů

DPH, hlavní kniha, výkazy

veškeré legislativní výkazy
kontrola konzistence – komfortní automatická kontrola DPH a návaznosti účetnictví na evidenci (faktury)
kompletní řešení pro DPH, elektronické podání DPH, uložení pro historii a možnost načtení uloženého souboru
záznamní povinnost s detaily na jednotlivé položky
podklad pro přiznání DPH v jiných zemích EU
sledování otevřených položek účtů, komfortní inventarizace účtů
sledování obratové předvahy dle středisek a zakázek a dalších 3 doplňkových analýz, možnost porovnání k volitelnému období
filtrace hlavní knihy kromě účtů, partner, protiúčet, zakázka, středisko ad. parametry
výkaz zisků a ztráty - v plném i zkráceném rozsahu (Česky, A, N) s možnosti tisku v jiných měnách s možností rozkladu na jednotlivé účty s grafickým porovnáním s minulým obdobím
možnost sestavení s filtrací na středisko, zakázku, skupiny, partnera a doplňkové analýzy (výkony, činnosti, stroje)
všechny legislativní výkazy – Rozvaha, Pasiva (ve zkráceném i plném) s rozkladem na jednotlivé účty
denní informace – sumarizační přehled pro zhodnocení veškerých parametrů hospodaření firmy za určité období a kontrolu finančních prostředků


Co by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.