Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

ŘÍZENÍ VÝROBY

Modul výroba slouží v podnikových informačních technologiích k plánování, řízení a vyhodnocování všech vnitropodnikových činností a procesů zasahujících do následujících oblastí

 
 
  TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
 
Příprava technologických rozpisů výrobků (šablony). Zde modul výroba nabízí hned několik zásadních vlastností:
 
Možnost evidence šablon výrobků dle druhů
 
U šablon je možno evidovat jak materiálovou tak výkonovou skladbu
 
U šablon je možno evidovat náležící dokumentaci (technologické postupy, osvědčení kvality a certifikace výrobků, obrazovou dokumentaci výrobku apod.)
 
 
Příprava číselníků:
 
Pracovišť (každé pracoviště může mít vlastní měsíční kalendář)
 
Strojů a zařízení
 
Pracovních pozic
 
Kooperací
 
Výkonů
 
 
Cenotvorba a kalkulace cen výrobků:
 
Pracoviště (odpisy, spotřeba energie)
 
Stroje a zařízení (odpisy, spotřeba energie)
 
Pracovní pozice (mzdové náklady)
 
Kooperace (nákladovost dodavatelských výkonů)
 
 
 
  SBĚR POŽADAVKŮ PRO PLÁN VÝROBY A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
 
Sestavování požadavků na výrobu, jako zdroj je možno zvolit:
 
Požadavky dle nevykrytých rezervací výrobků na expedičních skladech
 
Vytvoření požadavků z modulu Zakázky, na základě objednaného objemu
 
Importem požadavků z externích zdrojů uživatele
 
Přímým zadáním požadavků uživatelem (sériová výroba dle interních plánů)
 
 
Vytváření rezervace výkonů (pracovišť) dle požadavků plánované výroby
 
Vytváření rezervace materiálu a případných objednávek materiálu pro pokrytí požadavků plánované výroby (spolupráce s modulem sklad)
 
Přehled výkonové vytíženosti jednotlivých pracovišť dle plánu výroby. Zde je možno výkonnostní vytížení sledovat z různých pohledů:
 
Plánovaná výroba s vykrytím dle zakázek (požadavků)
 
Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých pracovišti
 
Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých strojů a zařízení na pracovištích
 
Plánovaná výroba s vykrytím pracovních pozice
 
Tvorba výrobních příkazů.
 
Definice tzv. objektů omezení pro výrobní plány. Pomocí těchto objektů omezení je možno do plánů výroby promítnou plánované/neplánované odstávky jednotlivých pracovišť, revize a opravy strojů a zařízení, školení a kurzy pro vybrané pracovní pozice.
 
 
 
  OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY
 
Výdej materiálu na jednotlivá pracoviště ze skladu materiálu (MTZ)
 
Sledování průběhu výroby jednotlivých výrobních požadavků (výrobních příkazu):
 
Signalizace u možnosti nedodržení stanoveného času dokončení výroby (pomocí tzv. kritické cesty)
 
Signalizace nedostatku materiálu na skladě materiálu (MTZ)
 
Signalizace prokluzu u dodavatelských kooperací
 
 
Odvádění výroby na jednotlivých pracovištích:
 
Vystavení odváděcích příkazů
 
 
Odvádění hotových výrobků na expediční sklad
 
Vystavení odváděcích příkazů
 
 
Odvádění polotovarů na sklad materiálu (MTZ)
 
Vystavení odváděcích příkazů
 
Sledování stavu nedokončené výroby
 
Inventarizace:
 
Podklady pro inventarizaci nedokončené výroby
 
Podklady pro inventarizaci materiálu (MTZ)
 
 
  ŠKÁLOVATELNÉ VLASTNOSTI, GLOBÁLNÍ VLASTNOSTI
 
Modul výroba nabízí mimo tyto svoje škálovatelné vlastnosti i globální vlastnosti. Jedná se o řešení, jenž prochází celým modulem výroba a často přesahuje i do ostatních modulů
 
Podpora zobrazení formulářů výroby pro displeje s vysokým rozlišením a širokoúhlé (1360x768 a více)
 
Využití čárových kódů (EAN)
 
Číselníky (Pracoviště, Stroje a zařízení, Pracovní pozice a Pracovníci)
 
Výrobní příkazy
 
Odvádění výroby (hotových výrobků na expediční sklad, polotovarů na sklad materiálu)
 
 
Možnost napojení sběru dat z NCC strojů a zařízení (individuální řešení)
 
Možnost napojení na docházkové systémy (individuální řešení)
 
V rámci PREMIER SYSTÉM je modul výroba provázán především s následujícími modulu:
 
Sklad, ve členění:
  • materiálové sklady (MTZ)
  • expediční sklady (sklady hotových výrobků)
Mzdy a personalistika
 
Partneři (dodavatelé a odběratelé)
 
Zakázky (verze 2009)
 
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2019 - PREMIER system, a.s.