Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Zakázky - řízení projeků

MODULY
CENÍK - BALÍČKY
BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ
REFERENCE
OUTSOURCING

Premier system nabízí komplexní řešení zakázek-projektů. Podporuje všechny činnosti spojené s řízením zakázek - plánování, realizace, sledování, analýzu a vyhodnocení, přičemž flexibilní a alternativní prostředí informačního systému nabízí využití jakékoliv oborové řešení, resp. typ zakázky - projekční činnost, , reklamní činnost, montáž, servis a půjčovny, školící a vzdělávací agentury, marketingové společnosti, instalatérství, elektroregulační a měřící činnost, výstava investičních celků ad. jakýkoliv projekt, který je potřeba sledovat nákladově, marketingově a manažersky ve všech aktivitách firmy.

Charakteristika modulu zakázek


Modul zakázky umožňuje firmám nejen základní a standardní ekonomické - nákladové a výnosové sledování zakázek-projektů, ale nabízí také marketingové (CRM) a managerské řízení zakázek, které jim umožňuje operativně plánovat jednotlivé úkony, kapacity a měnit je pohotově s ohledem na vytížení, zaznamenávat jejich realizaci, plnění a provádět vyhodnocení ve všech modulech informačního systému, kde zakázka vstupuje. Modul zachytává komplexní proces od vystavení nabídky pro objednávku či realizaci zakázky. Celou logistiku doprovází rozšířené možnost marketingového sledování zakázky ve spojení s CRM a možností provázání na externí dokumenty. Svou cenovou dostupností je modul zakázky přístupný i menším firmám.

Předmět zakázky, projektu (založení)

Karta zakázky - více 150 různých údajů a kartě zakázky, neomezený text, seznam veškerých změn na zakázce s identifikací uživatele a času a původní a nové hodnoty.přehled veškerých změn se zobrazením původních a nových hodnot
Záložky zakázky - centrální přístup a možnost pořizování a editace ve všech agendách informačního systému z jediného místa - karty zakázky
Centrální archív - externí dokumenty - možnost připojení externích dokumentů v různých formátech (*xls, *.wrd, autocad ad.), tvoří centrální archiv, možnost zobrazení všech dokumentů z jediného místa (smlouvy, rozpočty, projekty, ad.) Základní nástroj pro ISO, který efektivně a účinně řídí firemní work-flow
Dokladové řady - typové rozdělení zakázek v rámci číslování a skupin, podle charakteru či jiných parametrů (samostatné číslování)
Víceúrovňové členění - vytváření stromu pro strukturální členění zakázky dělící se na menší zakázky, tedy stanovení nadřazenosti pro pozdější vyhodnocení. (např. vyhodnocení stavby jednotlivého veletržního stánku, ale také komplexní vyhodnocení všech stánků na příslušném veletrhu
CRM záznamy - záznamy o jednání s klientem, jeho obsah a výsledek jednání. Všechny záznamy přístupné přímo ze zakázky

Plánování zakázky, časové harmonogramy

Finanční plánování - plánování finančních toků (nákladů a výnosů) pro porovnávání se skutečností, rychlá tvorba plánů, možnost přiřazení účtu k řádku plánu
Plánování servisních a marketingových úkolů - program obsahuje nástavbu procesní zakázky, který umožňuje kapacitní a časové plánování úkolů se systémem automatického upozorňování. plánování jednotlivých úkonů a prací zaměstnanců (servismanů)
Tvorba harmonogramu pro zakázku - harmonogram kapacit, tedy jednotlivých výkonů zaměstnanců, marketingových úkolů, zápůjčky zařízení a technologií
Kalendář úkolů - komplexní časový přehled úkolů po jednotlivých dnech pro sledování činnosti a plánování např. servisních výjezdů, jednání ad. provozních a marketingových úkolů

Realizace zakázky, fakturace zakázky

Přiřazení zakázky k dokladům - pořizování všech dokladů na zakázku ve všech agendách informačního systému (účetnictví, mzdy, sklady, doprava finance), plnění dílčích úkolů zaměstnanců, fakturace zakázky, CRM záznamy k zakázce
Přenos pořízených dokladů k zakázce do účetnictví - mzdy na zakázkách (automatické rozpuštění sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele na zakázky dle poměru částky zakázky, skladové pohyby (výdejky), ostatní doklady vstupují přímo (faktury in/out, pokladna, interní doklady ad.)
CRM záznamy - pořizování dílčích CRM záznamů, které mají vazbu k zakázce (obrázek), přiřazování externích dokumentů k zakázce
Automatizovaná fakturace zakázky - možnost automatického přiřazení všeho vyskladněného materiálu a prací na vybrané zakázce na fakturu do jednotlivých položek (důležité pro servisní firmy)
Kontrola fakturace výkonů - možnost kontroly všech prací na zakázkách na fakturaci, velký význam u servisních firem, které každou položku fakturují (autoservis, elektroservis ad.)
Rozpouštění nepřímých nákladů - automatizovaný proces rozpouštění nepřímých nákladů do zakázky dle zvolených kritérií (koeficient, poměr cen zakázek, vlastní algoritmus

Sledování, vyhodnocení zakázky

Tok zakázky - unikátní možnost přehledu všech dokladů vztahujících se k zakázce s možností zobrazení detailních informací až na položky dokladů, umožňuje také hodnocení podle vybraných sloupců
Informace o zakázce - rekapitulace nákladů a výnosů, stavu pohledávek a závazek a porovnání plánu v jedné obrazovce s možností prokliku na detaily. Možnost určení načítání dokladů přímo z výdejek, bez nutnosti zaúčtování
Sledování rozpracovanosti, časového harmonogramu - plnění dílčích úkolů zaměstnanců, průběžný růst nákladů ze všech agend, tvorba opatření dle vývoje, automatizovaná fakturace zakázky, sledování nedokončené výroby
Vyhodnocení zakázky - analýza ziskovosti, tvorba mzdových nákladů dle prací na zakázce, rozpouštění nepřímých nákladů, tvorba finančních výkazů na zakázku, porovnání s plánem. Veškeré sestavy v programu umožňují filtraci na zakázku, vybrané zakázky či skupinu zakázek, včetně veškerých manažerských a účetních přehledů!!
Vlastní finanční výkaz - možnost tvorby vlastního výkazu pro vyhodnocení zakázky a porovnání s plánemCo by Vás mohlo zajímat?

Hot-line
On-line podpora
Upgrade
Hromadná školení
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2020 - PREMIER system, a.s.