Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

REFERENCE - PROFILY

Algon, a.s.
Obor: výroba, výroba gabionových konstrukcí, prodej a servis automobilů
Implementace: CiMS, a.s.
Dodavatel SW: PREMIER SYSTEM, a.s.
Počet licencí: 15 / Premier Enterprise v. X4.2

PROFIL ZADAVATELE

Firma ALGON byla založena v roce 1992, jako společnost s ručením omezeným, s orientací na dopravní a inženýrské stavby. V roce 1995 vstoupila na trh s gabionovými konstrukcemi a nyní patří k hlavním dodavatelům této technologie v České republice. Později byla divize gabionových konstrukcí rozšířena o výrobu a montáž protihlukových stěn. V roce 1999 došlo k transformaci spol.s r.o. na akciovou společnost a firma se postupně rozdělila do několika velkých divizí. Aktuálně se firma skládá z divizí Gabiony, Dopravní a inženýrské stavby, Pozemní stavby a Prodej a servis automobilů.

Divize pozemních staveb poskytuje investorům kompletní servis od roku 2006. Kromě vlastní realizace staveb nabízí rovněž zpracování studie staveb, zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení kolaudaci dokončených děl. Realizuje rovněž vlastní developerské projekty v oblasti občanské vybavenosti a bytové výstavby.

Stávající informační systém se skládal z různého SW vybavení: MPR Slušovice - agenda mezd, účetní agendy v programovém prostředí P FAND4 (DOS), část agend se vedla v tabulkách Excelu. S ohledem na nespokojenost se stávajícím informačním systémem - především pak s nedostatečnou a neprovázanou evidencí jednotlivých stavebních zakázek bez možnosti jejich kontroly a vyhodnocení rozhodlo vedení společnosti o změně informačního systému. Požadavkům na provázaný systém vyhovoval IS PREMIER. Implementace proběhla ve 3. kvartálu roku 2011 v několika krocích, kdy se postupně převedly nejdůležitější účetní a obchodní agendy z původního SW do nového informačního systému Premier. Ostrý provoz pak běžel od 1. ledna 2012 a během něj se provedla implementace zbývajících agend - jako byly Řízení stavebních zakázek a Majetek.

Implementace IS Premier se prováděla na ústředí společnosti v Chebu, odloučená pracoviště v Loděnicích a Bruntále byla připojena na server pomocí vzdáleného připojení.

 

Divize pozemních staveb poskytuje investorům kompletní servis od roku 2006. Kromě vlastní realizace staveb nabízí rovněž zpracování studie staveb, zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení kolaudaci dokončených děl. Realizuje rovněž vlastní developerské projekty v oblasti občanské vybavenosti a bytové výstavby.

www.algon.cz

IS byl nainstalován na stávající server, který byl dostatečně výkonově i kapacitně dimenzován (Windows 2008 R2 Standard) a rovněž uživatelské počítače byly v době implementace relativně moderní, s OS WIN XP nebo WIN 7 a nebylo tedy nutné řešit případné technické nedostatky hardwaru. Funkční lokální síť (100Mbit) a možnost vzdáleného připojení zjednodušilo postup při nastavování IS implementátorem. Znalosti a zkušenosti budoucích uživatelů IS při práci na PC rovněž významně urychlily proces implementace, následného zaškolení i rozběhnutí ostrého provozu IS.

Před vlastní implementací proběhl proces analýz - především způsobu evidence jednotlivých ekonomických agend a posouzení možností IS Premier s ohledem na potřeby klienta.


VYUŽÍVANÉ MODULY

Účetnictví, Daňová kancelář, Controlling
Obchodní agenda
Řízení zakázek a projektů
Evidence majetku
Mzdy a personalistika
Sklad

Ekonomické agendy obsahovaly standardní metody a postupy evidencí a s implementací IS proto nebyl prakticky žádný problém. Některé agendy byly převedeny datovým převodem z původních nesourodých informačních systémů - salda pohledávek a závazků, personální agenda a evidence majetku. V tomto případě byla časově náročná příprava dat k převodu a samozřejmě následná kontrola dat vložených do IS pomocí převodních datových můstků.

Snad nejdůležitější částí implementace pak vývoj a zákaznické přizpůsobení modulu Procesní řízení zakázek potřebám klienta. Nově vytvořený modul procesních zakázek byl po 3 měsíčních vývoji přizpůsoben specifickým potřebám stavební společnosti. Umožňuje ještě komfortnější a efektivnější plánování a následnou kontrolu nákladů plynoucích na stavební zakázky, než ve stávajícím modulu. Plánovaný rozpočet staveb lze komfortně importovat ze specializovaného SW KROS plus – a posléze lze v IS Premier skutečné náklady na zakázku přiřazovat rozpočtovaným položkám a tím sledovat případné překročení plánovaných nákladů. Díky novému modulu Řízení zakázek již nemusí klient řešit controlling zakázek pomocí tabulek excelu a má všechny potřebné informace online k dispozici v jediném systému.


 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2019 - PREMIER system, a.s.