Homepage PREMIER system
SK   EN
 
   

Seriál  ››  Konkurenční výhody Premier system

Díky intenzivní komunikaci s našimi klienty máme dobrý přehled, které funkce systému PREMIER nejvíce oceňují a proč nám dávají stále častěji přednost před konkurencí. Ač se často jedná o nenápadné vlastnosti, v praxi uživatelům PREMIER system výrazně zpříjemňují a urychlují jejich každodenní práci. Tyto výhody bychom vám nyní rádi představili formou krátkého seriálu. V prvním díle jsme se zaměřili na kontinuálnost vedení účetnictví.VÝHODY ERP SYSTÉMU PREMIER (1):
Kontinuální účetní období

Možnost kontinuálního vedení účetních období usnadňuje práci účetním i finančním oddělením firem napříč obory podnikání. Pomáhá také při tvorbě strategických plánů a sledování prodejů. Firemní účtárně umožňuje bezproblémový přechod na nový účetní rok a společnost nijak nelimituje při tvorbě přehledů z již uzavřených období, jejich porovnávání nebo při zpětné editaci údajů pověřenými zaměstnanci.


PREMIER system automaticky neuzavírá ukončené účetní období a je možné s ním dále pracovat. Uživatel má kdykoliv k dispozici data z minulých let. Údaje nejsou „schované“ v hloubi databáze, a tak z nich lze sestavovat přehledy, případně je velmi jednoduše editovat – to samozřejmě mohou provádět pouze Uživatelé s vysokým stupněm oprávnění. Při přechodu z minulého účetního období do nového umožňuje systém například bez omezení pracovat v obou obdobích současně.

„Tato zprvu nenápadná vlastnost, kterou náš systém již v základu disponuje, je při běžné každodenní práci účetních oddělení vysoce ceněna. Velmi často představuje významný faktor našich úspěchů ve výběrových řízeních. Většina konkurenčních programů obdobnou možnost nenabízí nebo ji uživatelům prezentuje krkolomnou formou.“UPLATNĚNÍ KONTINUÁLNÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ V PRAXI

Výkazy a přehledy z jakéhokoliv období
Z ERP systému PREMIER lze snadno vyfiltrovat přehledy a ukazatele i starší než rok a údaje vzájemně porovnávat pro potřeby efektivního finančního řízení společnosti.

Software rovněž dovoluje sestavovat souhrnné výkazy z více ukončených období díky neomezenému přístupu k datům. Management firmy tím získává téměř okamžitě všechny potřebné podklady pro rozhodování o dalším směřování společnosti. Kvůli automatické tvorbě grafů a tabulek systému PREMIER navíc není třeba jakákoliv další editace výstupů. Všechny ukazatele a přehledy jsou maximálně názorné.
Kontinuálnost účetních období napomáhá rovněž při řízení dlouhodobých zakázek a projektů s délkou trvání několik let nebo při sledování nedokončené výroby.


Pohodlná zpětná editace údajů
Výhodou nepřetržitého účetního období je také pohodlná zpětná editace údajů v uplynulých účetních obdobích. Uživatelé firmy mají možnost provádět jakékoliv změny či mazání dokladů v kterémkoliv období bez zanechání prázdných, storno či opravených řádků v deníku. Tato možnost je v praxi nejvíce ceněna zejména pracovníky specializovaných účetních firem. Samozřejmostí je nastavení práv uživatelů tak, aby změny mohly provádět pouze pověřené osoby.


Vlastní fiskální rok
Také v případě, kdy se firma rozhodne k zavedení vlastního fiskálního roku, je nastavení ERP systému PREMIER díky funkci Kontinuálního účetního období snadnou záležitostí. Stačí pouhá změny data u položky „začátek účetního roku“ v hlavní nabídce systému. Všechny ostatní změny proběhnou automaticky, a to i ve všech propojených modulech systému.Kontinuální účetní období - Pro editaci dokladu v minulých letech je nutné nastavit příslušný rok a mít práva k tomuto úkonu
 
Účetní rok - Kdykoliv je možné prohlížet jakékoliv doklady v jakémkoliv předchozím období


Pohled zákazníka
Kontinuálnost ERP systému PREMIER bez ohledu na aktuální účetní období byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme v naší společnosti tento software zavedli. Jelikož jsme stavební firma, trvají naše projekty často 2 a více let. Jejich sledování a vyhodnocování bylo s naším předchozím podnikovým informačním softwarem náročné, naráželi jsme stále na drobná omezení a komplikace. Uživatelé zbytečně trávili nezanedbatelnou část pracovní doby tvorbou přehledů. Díky PREMIER systému máme aktuální stav daného projektu k dispozici ihned a v přehledné formě,“ nabízí pohled zákazníka Věra Maierová, hlavní účetní, stavební firmy Hrbáček s.r.o
 
 
Sídlo společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. +420 251 614 747
Saturnova 1/1197 Fax: +420 245 005 578
104 00 Praha-Uhříněves E-mail: info@premier.cz
 
 
       
 
 
Pobočka společnosti
PREMIER system, a.s. Tel.:. 251 614 747
Zdeňka Štěpánka 1774/25 E-mail: info@premier.cz
708 00 Ostrava – Poruba    
 
PREMIER system a.s. získal certifikát Microsoft Gold Certified Partner. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kvalifikace a odborných schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft. Procesy ve společnosti PREMIER system splňují přísná pravidla dle normy pro jakost ISO 9001:2015 Politika kvality PREMIER system dle normy ISO 9001:2015 Zpráva nezávislého auditora o auditu programového vybavení pro podvojné účetnictví Produkty PREMIER system jsou kompatibilní s Windows 10 Retina support - Podpora displejů s nejvyšším rozlišením až po 8K
 
Copyright © 2021 - PREMIER system, a.s.