Informační systém pro zpracování odpadů

WinyX envi – obecně

Jedná se o ucelený informační systém vyvinutý pro společnosti zabývající se svozem a likvidací komunálních a průmyslových odpadů. WinyX envi je velmi rozsáhlý a sofistikovaný systém, jež digitalizuje, řídí, vyhodnocuje a sjednocuje informační toky na všech pracovištích.


Komunikace

Propojuje databázi WinyX a PREMIER. Přenosy se provádí automaticky bez zásahu uživatele, četnost importů se nastavuje na SQL serveru.

WinyX envi —> PREMIER
Z WinyX se přenáší adresář partnerů, pokladní doklady, přijaté a vydané faktury včetně změn na fakturách i partnerech.

PREMIER —> WinyX envi
Z PREMIERU se do LORI přenáší výše úhrady faktur.


Co k tomu potřebujete

PREMIER verze ENTERPRISE
MS SQL server 2016 a vyšší


Více na

https://bclogia.cz/envi.aspx


Výrobce

BC LOGIA service, s.r.o.