Zrušení superhrubé mzdy a další změny v PREMIERU již od 1.1.2021

Mzdová oblast prochází celá doslova legislativní smrští, jinak tomu nebylo na konci starého roku, kdy byly schváleny zásadní změny s platností v roce 2021.

I přes  minimální prostor pro realizaci náročných změn, např. zrušení superhrubé mzdy a dalších novinek, nabídla naše společnost PREMIER system, a.s., k níže uvedeným změnám aktualizaci modulu mezd již od 1.1.2021!

Jsme hrdi na to, že naši uživatelé se mohou spolehnout na včasnou a kvalitní aktualizaci produktů PREMIER, která je klíčová ve zpracování mezd a personalistiky. Tento modul nabízíme také jako samostatný profesionální produkt.

Mzdy v roce 2021

Dovolená

Největší změnou, která nastala od 01.01.2021, je nový způsob výpočtu dovolené. PREMIER již dovolenou zpracovává v souladu s novelou ZP. Nárok i zůstatek dovolené se bude nyní zobrazovat pouze v hodinách.

PREMIER pro účely dovolené upravil veškeré sestavy – výplatní lístky, sestavy evidence a čerpání dovolené. K dispozici je i přehled dovolené, který zobrazí detaily se všemi údaji, které mají na výpočet dovolené vliv.

Detailní informace jsou popsány v manuálu: https://manual.premier.cz:8443/x/AwC-BQ

Daňový balíček

Veškeré změny, které přinesl Daňový balíček – tj. novela zákona o daních z příjmů a jiných zákonů, která byla publikována ve sbírce zákonů dne 31.12.2020, již jsou v aktuální verzi programu PREMIER plně k dispozici. Při zpracování mzdy za leden 2021 již PREMIER nepracuje se superhrubou mzdou, nýbrž se základem daně podle nového znění zákona, respektuje taktéž i ostatní změny, které daňový balíček obsahuje.

Stravenkový paušál

Novinkou od roku 2021 je možnost využití stravenkového paušálu. Pro stravenkový paušál byla vytvořena nová mzdová položka 712 – stravenkový paušál

Tato mzdová položka funguje obdobně jako mzdová položky 710 – stravenky automaticky za odpracované dny, avšak pro účely zdanění respektuje limity pro osvobození od daně – pro rok 2021 je limit 75,60.

Detailní informace jsou popsány v manuálu: https://manual.premier.cz:8443/x/KAI5

Program Antivirus

Podklady pro čerpání pomoci státu v rámci programu ANTIVIRUS jsou v PREMIERU nadále plně funkční.