Work-flow

Jaké jsou výhody Work-flow?

Aplikace Work-flow nabízí moderní řešení pro „Elektronický oběh a schvalování dokumentů“, jehož hlavním cílem je maximálně snížit „papírový“ oběh dokladů, zefektivnění a zrychlení práce, centralizace dokladů na jedno místo.

 • Zamezení ztráty originálního dokladu kolujícího po firmě.
 • Schvalování dokladů online s uchováním skenu na jednom místě.
 • Plně elektronické zpracování dokumentů.
 • Výkonný nástroj pro kontrolu nákladů, např. interních nákupů.
 • Úsporu času všech zúčastněných – účtárna – schvalovatelé.

Hlavní funkce Work-flow

Ve schvalování můžete schvalovat ve všech modulech (přijaté objednávky, přijaté faktury, interní žádanky ad.). Součástí schvalování je i online náhled na originální doklad a  možnost využití externích DMS systémů (Sharepoint, Capsa ad.). Jakékoliv nastavení je pak variabilní, uživatelsky přizpůsobitelné.

 • Emailové notifikace při přidělení schválení dokladů. Nastavení lhůty na další upozornění a upomínky při prodlení se schválením.
 • Možnost schválit, vrátit doklad s žádostí o detaily, nebo zamítnutí.
 • Historie schvalování na každém dokladu.
 • Možnost zasahovat v průběhu schvalování – doplnění středisek a zakázek.
 • Lze využít i modul pošty, pro schvalování již od „recepce“.
 • Schvalování PF již na úrovni pošty, pořízení PF na základě schválené pošty.
 • Propojení s DMS servery, viz. např. www.capsa.cz, Sharepoint ad.

Přizpůsobte si schvalování svým potřebám

 • Možnost skenovat libovolné dokumenty a umístit je do systému elektronického schvalování.
 • Hierarchické a paralelní schvalování určených osob na základě jejich práv.
 • Možnosti schválení dokladu více osobami najednou.
 • Další podmínky pro schválení – výše částky, zakázka, středisko, dokladová řada.
 • Možnost delegování práv uživatele v případě jeho nepřítomnosti.
 • Určení podmínek a práva osob pro schvalování – typ dokladu, částka na dokladu, vazba na vybranou zakázku, ad. parametry.

 

Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
21
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»