Zvířata

Modul Zvířata

Modul slouží k evidenci zvířat evidovaných jak hromadně, tak i individuálně, a to včetně jejich odpisování. Jednotlivé pohyby je možno zadávat po naplnění 6 číselníků (stáje, ocenění, zaúčtování, přeřazení, pohyby, kategorie).

Pro naplnění těchto číselníků je možno použít načtení dat z námi připravených vzorů, obsahující běžně používané druhy pohybů, kategorií apod.

Základní funkce

 • Modul je provázaný s účetnictvím, pohyby a odpisy zvířat lze tedy automaticky účtovat (obdobně jako u majetku).
 • Evidence karet zvířat (podle nastavení v číselníku kategorií jsou karty buď hromadné nebo individuální).
 • Členění dle stájí, středisek, zakázek a doplňkových analýz.
 • Na kartě je možno evidovat také evidenční údaje jako např. ušní známka, ušní známka matky, kód otce, plemen…
 • Daňové a účetní odpisy – vedení daňových odpisů ve všech variantách podle platných právních předpisů (zrychlený odpis, lineární odpis, zvýšená vstupní cena apod.).
 • Možnost automatického naplnění číselníků dle připravených vzorů.
 • Funkce generování automatických pohybů (krmné dny, hmotnostní přírůstek, vzrůstový přírůstek).
 • Možnost přeřazování zvířat z hromadné do individuální kategorie (dle číselníku přeřazení).

 

Další výhody pro zemědělskou výrobu v systému PREMIER

 • Hospodářský rok – výhodný pro sezónnost zemědělské výroby.
 • Doplňkové analýzy – kromě dvou základních (závod-středisko, zakázka) jsou zde 3 volně pojmenovatelné (např. stáj, stroj, pozemek, výkon…).
 • Nedokončená výroba – automatické účtování, automatické uzavírání, sledování víceletých plodin a porostů.
 • Rozpouštění režií – v tomto modulu (na záložce Zakázky) lze provádět rozpouštění správní a výrobní režie, rozpouštění hnojení, rozpouštění práce strojů.
 • Rozpouštění dle měsíční nebo roční poměrové základny.
 • Evidence a sledování mechanizace (opravy, spotřeba paliv, plánování údržby, servisní prohlídky…).
 • Mostní váha – modul umožňuje přímé propojení s váhou.
 • Zemědělská laboratoř – automatický výpočet srážek podle norem.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
21
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»