Ekonomika – Finance

PREMIER si zvolilo již více než 500 účetních společností, daňových poradců a auditorů, jimiž jsme doporučováni jako nejlepší software. PREMIER podporuje pracovní komfort účetních společností a daňových poradců.

Účetnictví

Dobrý účetní ocení rychlost a jednoduchost programu

Účetnictví PREMIER nabízí rychlou a přesnou práci účetního s kontrolními mechanismy, komfortní možností změn v kterémkoliv čase a rychle dostupnými informacemi. Účetnictví integruje primárně pořízené doklady a účetní data ze všech ostatních modulů, které jsou přenášeny automaticky. Důraz je kladen na kontrolní mechanismy – auditor výkazů, návaznost účetní agendy na evidenci ad., které účetním ulehčují práci.

 • Neomezený počet účetních deníků/dokladových řad – banka, pokladna, interní dokl. řady – vše také v cizích měnách.
 • Příspěvkové a neziskové organizace – komplexní legislativní kontinuita.
 • Zakázky, střediska, další 3 doplňkové analýzy.
 • Komplexní řešení pro DPH, dodatečného přiznání, vždy legislativní kontinuita, elektronické podání na instituce.
 • Daňová přiznání – veškerá jsou dostupná v modulu daňová kancelář.

Vaši práci účetního nic neomezuje

Jako účetní máte možnost provádět změny v kterémkoliv čase bez zanechání opravných řádků, kontinuitou účetních období (k dispozici jsou ihned data z kteréhokoliv minulého období), možnosti účtování fiskálního roku, provázaností účetních dokladů na přidružené doklady.

 • Fiskální rok – všechny varianty nastavení fiskálního roku, včetně prodlouženého roku.
 • Možnost pořizování dat do libovolného období – vše je kontinuální.
 • Přehledy za jakékoliv období.
 • Zamykání period, období, konkrétních dokladů kdykoliv. Možnost odemčení, dle práv.

Účetní zde má vše automatizované

PREMIER usnadňuje práci účetním automatickým pořizováním a zpracováním dokladů v místech, kde to je možné. Všechny doklady z externích agend vstupují automaticky do účetnictví, kde se jakákoliv změna na primárním dokladu projeví všude, kde má, bez jakýchkoliv kontrol.

 • Automaticky navrhuje vzájemné zápočty dle saldokonta partnerů se všemi formuláři a automatickým párováním..
 • Automatický přenos z ostatních modulů (majetek, mzdy, sklad).
 • Plánování periodických účetních případů dle příslušné periody (měsíc, rok, kvartál, individuální datum).
 • Naplánování automatického pořízení vystavených i přijatých faktur ve spojení se šablonami – nájemné, opakující se služby, leasing, zálohy na daň z příjmů apod.
 • Automatický výpočet kurzových rozdílů k jednotlivým fakturám.
 • Hromadná tvorba daňových dokladů k platbě.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Daňová evidence

Daňová evidence a Účetnictví v jednom

Je nespornou výhodou, pokud je  Daňová evidence a Podvojné účetnictví, resp. Účetnictví, v jedné instalaci. Program PREMIER toto nabízí. Můžete se libovolně přepínat z jednotky v DE do PU a pokud je důvod k přechodu, ať už zákonný či dobrovolný, stačí pouze jednoduchým kliknutím přepnout jednotku v DE na PU a můžete pokračovat v práci, data zůstávají zachována.

 

DE – provázanost na všechny moduly

Daňová evidence nabízí stejně vysokou funkční úroveň jako modul Účetnictví. Ostatní moduly jsou provázány zcela stejným způsobem jako u PU, tudíž zákazník má komfort a funkčnost všech modulů programu PREMIER pouze s rozdílem účetního modulu. V samotném modulu může nalézt:

 • Neomezený počet peněžních deníků/dokladových řad – banka, pokladna, interní dokl. řady.
 • Banka – tuzemská, Homebanking in-out.
 • Pokladny – tuzemská, cizí měna (komplexní podpora).
 • Nepeněžní operace – zápočty – automatický návrhář podle saldokonta partnerů s automatickou realizací, tisk veškerých podkladů, leasing, odpisy.
 • Vše v cizí měně s možností členění střediska, zakázky.

Přehledy Daňové evidence

 • Likvidita Rentabilita – jednoduchý nástroj pro zhodnocení vlastní ekonomické situace účetní jednotky.
 • DPH – kontrola, protokol logických chyb, detailní členění, přiznání k DPH, příloha pro finanční úřad.
 • Definování vlastních kódů DPH.
 • Obraty, zůstatky a průběžné položky – členění dle analytik, jednotlivých kódů operací, u průběžných položek možnost párování dle vnitřního VS.
 • Komfortní tisk s rozkladem řádků rozvahy na jednotlivé analytické účty a s komparací na minulé období, možnost sestavení v reálném čase (kdykoliv).
 • Výkazy pro uzávěrky – automaticky sestavená uzávěrka pro potřeby daň. přiznání s možností vnořování a kontrolních náhledů.
 • Cash Flow – několik užitečných údajů pro sledování finančních toků v grafickém pohledu za jednotlivé měsíce určeného období.
 • Controlling – soubor veškerých přehledů pro sledování hospodaření firmy, rozbor odběratelských vztahů a struktury jednotlivých části peněžního deníku, sledování výdajů a příjmů z nejrůznějších úhlů pohledu a nástroj k lepší předpovědi budoucího vývoje finanční situace firmy.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Střediska-Zakázky

Střediska, Zakázky, Činnosti

Informační systém PREMIER podporuje ekonomické a finanční plánování, řízení, kontrolu a sledování nejnižších organizačních jednotek, projektů nebo činností včetně jejich komplexního vyhodnocení.

V systému můžete vést nákladové účetnictví na úrovni zakázek, středisek a dalších tří volitelných doplňkových analýz (stroje, činnosti apod.) ve všech modulech až na úroveň jednotlivých položek. Vše lze pojistit automatickým hlídáním u vámi vybraných účtů. Veškeré přehledy a výkazy pak lze sestavit s filtrem či rozpadem na tyto úrovně s volbou dle dalších parametrů.

 • Komplexní podpora vedení zakázek a středisek.
 • Až tři další volitelné doplňkové analýzy (auta, stroje, činnost ad.).
 • Účtování všech kategorií až na jednotlivé položky v celém systému.
 • Sledování všech účtů podle zakázek a středisek a dalších analýz.
 • Analýza hospodaření těchto zakázek a středisek do největších podrobností.
 • Rozpouštění režií – nepřímých nákladů – volitelné algoritmy.

PREMIER system zároveň podporuje manažerské řízení zakázek-projektů v širším kontextu (plánování úkolů, marketingové nástroje apod.) a zajistí zachycení celého procesu od nabídky po realizaci zakázky.

Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Banka

Banka, Homebanking

V Bance můžete rychle a komfortně zpracovávat platební příkazy a bankovní výpisy plně elektronicky. PREMIER komunikuje se všemi bankami na trhu v České republice. Zpracování výpisu je jednoduché a disponuje všemi možnými kontrolní mechanismy při zpracování výpisu. Příkazy k úhradě a platby lze podmínit elektronickým schvalováním, využitím modulu Work-flow.

 • Import probíhá speciálním pomocníkem pro import.
 • Detekce nespárovaných položek.
 • Možnost snadného propárování jedné platby na více faktur – ihned.
 • Automatické účtování jednotlivých položek bankovního výpisů dle pomocníka.
 • Ruční pořizování plateb.

Další funkční výhody

Při zpracování probíhá vše automatizovaně včetně spárování a zaúčtování. Vše řídí speciální „Pomocník“ pro neomezený počet typů účetních případů.

PREMIER umožňuje vedení libovolného množství bankovních účtů a pokladen v různých měnách, kde můžete provádět opravy  a mazání dle vlastního uvážení a přidělených práv. Každý doklad nabízí historii změn a zásahů.

 • Neomezené množství bankovních výpisů.
 • Rychlé a efektivní pořizování dokladů v pokladně pomocí tzv. textových vzorů.
 • Přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků.
 • Evidence v tuzemských a cizích měnách, automatický výpočet kurzových rozdílů.
 • Automatické účtování nejen úhrad faktur, ale také individuálních účetních případů.
 • Možnost provádění zpětných změn i v předchozích období, dle nastavených práv.
 • Přehled veškerých změn s identifikací uživatele, času a konkrétního dokladu.

Pokladny

 • Neomezený počet dokladových řad.
 • Volitelné typy pokladních dokladů.
 • Tvorba textových vzorů pro usnadnění práce.
 • Propojení na skladový modul – offline pokladna.
 • Umíme EET.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Homebanking

Banka, Homebanking

V Bance můžete rychle a komfortně zpracovávat platební příkazy a bankovní výpisy plně elektronicky. PREMIER komunikuje se všemi bankami na trhu v České republice. Zpracování výpisu je jednoduché a disponuje všemi možnými kontrolní mechanismy při zpracování výpisu. Příkazy k úhradě a platby lze podmínit elektronickým schvalováním, využitím modulu Work-flow.

 • Import probíhá speciálním pomocníkem pro import.
 • Detekce nespárovaných položek.
 • Možnost snadného propárování jedné platby na více faktur – ihned.
 • Automatické účtování jednotlivých položek bankovního výpisů dle pomocníka.
 • Ruční pořizování plateb.

Další funkční výhody

Při zpracování probíhá vše automatizovaně včetně spárování a zaúčtování. Vše řídí speciální „Pomocník“ pro neomezený počet typů účetních případů.

PREMIER umožňuje vedení libovolného množství bankovních účtů a pokladen v různých měnách, kde můžete provádět opravy  a mazání dle vlastního uvážení a přidělených práv. Každý doklad nabízí historii změn a zásahů.

 • Neomezené množství bankovních výpisů.
 • Rychlé a efektivní pořizování dokladů v pokladně pomocí tzv. textových vzorů.
 • Přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků.
 • Evidence v tuzemských a cizích měnách, automatický výpočet kurzových rozdílů.
 • Automatické účtování nejen úhrad faktur, ale také individuálních účetních případů.
 • Možnost provádění zpětných změn i v předchozích období, dle nastavených práv.
 • Přehled veškerých změn s identifikací uživatele, času a konkrétního dokladu.

Pokladny

 • Neomezený počet dokladových řad.
 • Volitelné typy pokladních dokladů.
 • Tvorba textových vzorů pro usnadnění práce.
 • Propojení na skladový modul – offline pokladna.
 • Umíme EET.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Daňová kancelář

Moderní daňová kancelář

Tato nástavba nabízí komplexní soubor automatického zpracování veškerých daňových přiznání s možností tisku na předepsaný formulář a jeho odevzdání na finanční úřad, včetně elektronického podání. Součástí této nástavby jsou také nadstandardní statistické výkazy, které využívají především stavební společnosti.

Formuláře není třeba vyplňovat ručně, neboť jsou automaticky naplněny daty ze zpracovávaných účetních jednotek (např. daně z příjmů). Uživatel pouze provede kontrolu a vyplní data či pole, které je nezbytné vyplnit ručně. Zajištěna je automatická aktualizace přes internet při legislativní změně. Uživatel má k dispozici historii veškerých přiznání, do kterých může nahlížet.

Daňová přiznání

Daňová evidence nabízí stejně vysokou funkční úroveň jako modul Účetnictví. Ostatní moduly jsou provázány zcela stejným způsobem jako u PU, tudíž zákazník má komfort a funkčnost všech modulů programu PREMIER pouze s rozdílem účetního modulu. V samotném modulu může nalézt:

Výkazy

 • Přiznání k DPH (součástí standardní verze – není  třeba nástavby).
 • Kontrolní hlášení DPH (CZ).
 • Přiznání ke spotřební dani.
 • Uplatnění nároku na vrácení spot. daně §56 a §56a.
 • Uplatnění nároku na vrácení spot. daně §57.
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.
 • Přiznání k dani darovací pro neziskové organizace.

Výkazy – roční

 • Přiznání k silniční dani.
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 • Zjednodušený přeběžný výpočet daně z příjmu fyzických osob.
 • Přiznání k dani právnických osob.
 • Přehled pro zdravotní pojišťovny (fyzické osoby).
 • Přehled pro OSSZ (fyzické osoby).
 • Příloha k účetní závěrce.
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti.
 • Vyúčtování daně vybíraných srážkou.

Ostatní

 • Přihláška k registraci dani z přidané hodnoty.
 • Oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (DPH).

Slovensko

 • Kontrolní výkaz DPH.
 • Přiznání k dani právnických osob.
 • EU – Intrastat.
 • Daň z motorových vozidel.

Statistika, JCD, Intrastat

 • Statistický výkaz P 3-04 (pouze podklad).
 • Statistický výkaz P 3-04 (komplet).
 • Statistický výkaz P5-01 (výchozí formulář + základní přílohy).
 • Statistický výkaz EP 5-01 (komplet).
 • Statistický výkaz Ceny Prům 1-12 (komplet).
 • Přiznání k ekologické dani.
 • Jednotná celní deklarace.
 • EU – Intrastat.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Multiverze

Multiverze

V PREMIERu klademe důraz na dokonalé řízení více firem, abychom co nejvíce usnadnili práci účetním společnostem, ale i dalším, kteří vedou více účetních jednotek.

 

Práce s více účetními jednotkami

V PREMIERu můžete vést neomezený počet separátních účetních jednotek bez ohledu na typ účetnictví (Účetnictví, Daňová evidence, Neziskové, Příspěvkové organizace), v české i slovenské legislativě. Vše máte k dispozici v jedné instalaci – all in one. Navíc vám umožní elegantní přechod z DE na Účetnictví, na pouhý jeden proklik.

Další funkce nad účetními jednotkami:

 • Neomezený počet jednotek (barevné rozlišení v seznamu).
 • Možnost pracovat s více jednotkami současně v jednom okně programu.
 • Hromadné zálohy, upgrade všech jednotek.
 • Dokonalý přehled na jednotkami /datum DPH, KH, poslední zásah/ ad. informace.
 • Podklady pro účetní společnosti (Statistiky počtu záznamů).
 • Hromadná aktualizace datových schránek.
 • Zobrazení přidělených úkolů nad jednotami. Rychlý proklik na rozpracované úkoly ze seznamu jednotek.

Podpora účetních firem pro externího klienta

Práva vstupu jednotlivých uživatelů lze omezit na vybrané účetní jednotky a zde dále nastavit detailní oprávnění pro jednotlivé agendy a dokladové řady. Toto jistě ocení např. účetní společnosti, které tak svým klientům mohou zajistit vzdálený přístup pouze do přidělené účetní jednotky a možnost zadávat prvotní doklady či získávat aktuální manažerské informace.

 • Zobrazení pouze přidělených jednotek.
 • Uživatelské práva na vstup do vybraných jednotek.
 • Detailní oprávnění pro jednotlivé moduly a dokladové řady.
 • Sledování přehledu činnosti externích uživatelů.

 

DE – PÚ, plynulý přechod

Samozřejmostí je vedení jak daňové evidence, tak podvojného účetnictví. Program zároveň umožňuje plynulý přechod z DE na PÚ v rámci jedné účetní jednotky prostou změnou parametrů předvoleb.

Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»