Mzdy a personalistika

Mzdy a Personalistika je profesionální řešení pro kompletní zpracování mezd a personální agendy, které vždy odpovídá platné legislativě a nabízí svým uživatelům maximální automatizaci zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Lze rozšířit o vlastní docházkové systémy. Možné využít jako samostatné řešení i jako součást informačního systému pro firmy jakékoliv velikosti a oboru.

Personalistika

Efektivní personalista

V PREMIER system naleznete efektivního pomocníka pro práci personalisty. Všechny informace budou rychle a přehledně dostupné, nástupy, výstupy,  hlídání školení, lékařských prohlídek, narozeniny.

K dispozici je také centrální správa personálních dokumentů. Personalista je vždy automaticky upozorněn s předstihem na tyto události. 

 • Karty zaměstnanců – komplexní podpora pojišťoven, penzijního pojištění, exekucí, možnost vložení fotografie, možnost propojení smluv s MS WORD, doplnění údajů zaměstnance do šablony v MS WORD.
 • Evidence jubileí zaměstnanců, vzdělání zaměstnance, lékařských prohlídek, praxe zaměstnance.
 • Karta svěřeného majetku – evidence toho, co bylo zaměstnanci přiděleno (např. nářadí, služební zbraně, služební psi, ochranné pomůcky apod..).
 • Školení – návrh budoucích školení, přehled uskutečněných školení, návrh školení dle profese.
 • Automatické plánování školení.
  • Prostřednictvím této akce je možné automaticky vytvořit plány školení zaměstnanců.
  • Tyto plány mohou být jednak neperiodické (jedná se o jednorázové školení) nebo periodické (např. jednou za 8 měsíců).
  • Je možné vždy vytisknout přehled zaměstnanců, kteří mají v určitém časovém období absolvovat konkrétní školení.
  • Evidence získaných certifikátů ze školících akcí.
 • Lékařské prohlídky – komplexní podpora sledování a návrhu.
 • Podrobné sledování veškerých změn na kartě zaměstnance s identifikací času a uživatele.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Mzdy

Vaše mzdy budou vždy odpovídat aktuální legislativě!

 

Mzdy

Jednoduché a intuitivní prostředí umožňuje rychlé a přehledné zpracování mezd neomezenému počtu zaměstnanců. Mzdová i personální evidence umožňuje přizpůsobit specifické potřeby jednotlivých firem.

 • Komplexní výpočet mezd, platů, daní.
 • Automatické odvody pojištění daní a srážek z mezd (exekuce ad.).
 • Nepravidelné pracovní doby, vícesměnné provoz, flexibilní doba.
 • Pracovní poměry s úkolovou, podílovou hodinovou a měsíční mzdou.
 • Souběžné pracovně-právní vztahy.
 • Komfortní přehledy, výkazy a statistiky.

Elektronická komunikace a příkazy

Mzdová agenda nabízí modul pro elektronické zpracování příkazů k úhradě se všemi bankami v ČR. Elektronická komunikace s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami je automatická.

 • Příkazy k úhradě institucím, na osobní konta.
 • Podávání ELDP a přihlášek a odhlášek na sociální pojištění přes PVS.
 • Export údajů pro jednotlivé penzijní fondy.
 • Elektronický výstup do systému Trexima.

Mzdy na zakázky a další náklady – výkazy práce

Mzdy jsou připravené na zpracování prostřednictvím výkazu práce, který umožňuje přímo ve mzdách zadávat mzdy na výkony s členěním na zakázku, střediska, činnosti ad. analýzy.

 • Výkazy práce – možnost zadávání mezd podle data realizace práce na zakázce nebo zakázkách (řešení pro projekční kanceláře).
 • Rozúčtování mzdových nákladů na střediska, zakázky, činnosti, stroje ad.
 • Importy – integrace na jiné systémy a importy dat z docházkových systémů.
 • Importy z jiných modulů – práce na zakázkách.
 • Rozpočet odvodů za zaměstnance poměrově na zakázky a střediska a jejich zaúčtování do účetnictví.
 • Zamykání period – měsíční zamykání, možnost opětovného otevření periody. Možnost opětovných přenosů do účetnictví při zpětných změnách.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Docházkové systémy

Pro koho je docházkový systém?

Náš docházkový systém je univerzální, flexibilní a přizpůsobí se firmě bez ohledu na velikost. Dodáme vám jej s HW řešením dle vaší potřeby. Docházkový systém je určen pro účetní, mzdovky, účetní firmy ad., kteří zpracovávají mzdy.

.

K čemu slouží

Docházkový systém umožňuje evidenci docházky a sleduje pohyb zaměstnanců v průběhu pracovní doby jako podklad pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém výrazně zrychlí a zefektivní práci a poskytne managmentu dokonalý přehled o pohybu a přítomnosti/nepřítomnosti podřízených na  pracovišti.

   Výhody   

 

 • DOCHÁZKA A EPR – JEDEN SYSTÉM!

Systém eviduje a zpracovává data pořízená na docházkových a přístupových terminálech. Zákazníci nemusí vlastnit dvě různé softwarové platformy a řešit jejich vzájemnou kompatibilitu a převody dat mezi dvěma systémy.

 • KONTROLA V REÁLNÉM ČASE

Personalisté a mzdové oddělení mají rovněž k dispozici data o docházce zaměstnanců aktualizovaná v „reálném čase“. Dílčí vyhodnocení se proto mohou uskutečnit i v průběhu aktuálního měsíce.

 • OMEZENÍ PŘÍSTUPU A CHYBOVOSTI

Přístupovými moduly můžete zamezit vstupu osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky.

 • ZRYCHLENÍ PRÁCE

Naším docházkovým systémem si výrazně zjednodušíte přípravu dat pro mzdy. Program automaticky počítá příplatky, přesčasy, nároky na stravenky. Pomocí výpočtů vám zautomatizujeme výpočet bonusů za docházku, odměny zaměstnanců.

Podrobné informace naleznete zde

Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Majetek

V modulu Majetek získáte komplexní nástroj pro evidenci investičního hmotného, (leasingového) nehmotného a drobného majetku. Celý modul je doplněn o evidenci finančního majetku, leasingu, evidence rezerv a management majetku.

 

Modul Majetek vám nabízí

Na kartě majetku máte k dispozici širokou škálu možností a funkcí pro sledování nejrůznějších údajů k majetku, ve vztahu k zodpovědnosti zaměstnanců za svěřený majetek či evidenci příslušenství a údržby majetku. Samozřejmostí je automatizované účtování do deníku (dle zakázek, středisek).

Členění dle mnoha kategorií – umístění, středisko, odpovědný, další volitelné kategorie.

 • Pořizovací doklady ve vazbě k majetku.
 • Definovatelné účetní i daňové odpisové skupiny.
 • Napojení na sklad.
 • Automatické účtování odpisů do deníku.
 • Evidence příslušenství k majetku.

Veškeré možnosti pro odepisování

Odepisování majetku není ničím omezeno. Můžete odepisovat zrychleně, lineárně a to i zpětně (při přechodu z jiného systému). PREMIER eviduje všechny historické změny a hodnoty v odepisování a dle nich vypočte odpisy i zpětně. V odepisování můžete provádět všechny dostupné pohyby (zhodnocení, vyřazení), všechny návazné operace jsou automatizované. Můžete i ručně zasahovat od odpisů, správný přepočet je zajištěn.

 • Definované pohyby karty – zařazení, vyřazení, částečné rozdělení karty, zhodnocení, slučování karet.
 • Možnost pozastavit odpisy.
 • Automatické účtování (i opakované) do deníku.
 • Dokonalé přehledy o majetku, odepisování.
 • Editace odpisových plánů účetních – daňových.
 • Hromadné pohyby majetku a rozsáhlé výstupy jak nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohyby.
 • Přehled o zůstatkové ceně.

Přehledy, účtování

Tento modul obsahuje několik přehledů a funkcí. Kromě přehledů majetku a odpisů členěných z účetního a daňového pohledu je zde i funkce pro účtování majetku. Zaúčtování probíhá vždy za vybraný měsíc (nebo více měsíců najednou) a lze provádět jak detailně, tak i souhrnně (za účty a střediska).

Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»