Výroba – Zakázky

S Premierem můžete realizovat zakázky napříč systémem, plánovat a kontrolovat rozpočet, náklady, ziskovost v jakémkoliv oboru, především stavebnictví. Výrobní modul nabízí komplexní řešení a dokonalý přehled o vývoji výrobku.

Zakázky-řízení projektů

Zakázky – řízení projektů

PREMIER system nabízí komplexní řešení zakázek-projektů. Podporuje všechny činnosti spojené s řízením zakázek – plánování, realizace, sledování, analýzu a vyhodnocení, přičemž flexibilní a alternativní prostředí informačního systému nabízí využití jakéhokoliv oborového řešení, resp. typu zakázky – projekční činnost, reklamní činnost, montáž, servis a půjčovny, školící a vzdělávací agentury, marketingové společnosti, instalatérství, elektroregulační a měřící činnost, výstava investičních celků ad. jakýkoliv projekt, který je potřeba sledovat nákladově, marketingově a manažersky ve všech aktivitách firmy.

Předmět zakázky, projektu (založení)

 • Karta zakázky – na více než 150 různých údajů na kartě, neomezený text, seznam veškerých změn na zakázce s identifikací uživatele a času a původní a nové hodnoty. Přehled veškerých změn se zobrazením původních a nových hodnot.
 • Záložky zakázky – centrální přístup a možnost pořizování a editace ve všech agendách informačního systému z jediného místa – karty zakázky.
 • Centrální archív – externí dokumenty – možnost připojení externích dokumentů v různých formátech (*xls, *.wrd, autocad ad.), tvoří centrální archiv, možnost zobrazení všech dokumentů z jediného místa (smlouvy, rozpočty, projekty, ad.). Základní nástroj pro ISO, který efektivně a účinně řídí firemní work-flow.
 • Dokladové řady – typové rozdělení zakázek v rámci číslování a skupin  podle charakteru či jiných parametrů (samostatné číslování).
 • Víceúrovňové členění – vytváření stromu pro strukturální členění zakázky dělící se na menší zakázky, tedy stanovení nadřazenosti pro pozdější vyhodnocení (např. vyhodnocení stavby jednotlivého veletržního stánku, ale také komplexní vyhodnocení všech stánků na příslušném veletrhu).
 • CRM záznamy – záznamy o jednání s klientem, jeho obsah a výsledek jednání. Všechny záznamy přístupné přímo ze zakázky.

Plánování zakázky, časové harmonogramy

 • Finanční plánování – plánování finančních toků (nákladů a výnosů) pro porovnávání se skutečností, rychlá tvorba plánů, možnost přiřazení účtu k řádku plánu.
 • Plánování servisních a marketingových úkolů – program obsahuje nástavbu procesní zakázky, který umožňuje kapacitní a časové plánování úkolů se systémem automatického upozorňování. Plánování jednotlivých úkonů a prací zaměstnanců (servismanů).
 • Tvorba harmonogramu pro zakázku – harmonogram kapacit, tedy jednotlivých výkonů zaměstnanců, marketingových úkolů, zápůjčky zařízení a technologií.
 • Kalendář úkolů – komplexní časový přehled úkolů po jednotlivých dnech pro sledování činnosti a plánování např. servisních výjezdů, jednání ad. provozních a marketingových úkolů.

Realizace zakázky, fakturace zakázky

 • Přiřazení zakázky k dokladům – pořizování všech dokladů na zakázku ve všech agendách informačního systému (účetnictví, mzdy, sklady, doprava,  finance), plnění dílčích úkolů zaměstnanců, fakturace zakázky, CRM záznamy k zakázce.
 • Přenos pořízených dokladů k zakázce do účetnictví – mzdy na zakázkách (automatické rozpuštění sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele na zakázky dle poměru částky zakázky, skladové pohyby (výdejky), ostatní doklady vstupují přímo (faktury in/out, pokladna, interní doklady ad.).
 • CRM záznamy – pořizování dílčích CRM záznamů, které mají vazbu k zakázce (obrázek), přiřazování externích dokumentů k zakázce.
 • Automatizovaná fakturace zakázky – možnost automatického přiřazení všeho vyskladněného materiálu a prací na vybrané zakázce na fakturu do jednotlivých položek (důležité pro servisní firmy).
 • Kontrola fakturace výkonů – možnost kontroly všech prací na zakázkách na fakturaci, velký význam u servisních firem, které každou položku fakturují (autoservis, elektroservis ad.).
 • Rozpouštění nepřímých nákladů – automatizovaný proces rozpouštění nepřímých nákladů do zakázky dle zvolených kritérií (koeficient, poměr cen zakázek, vlastní algoritmus).

Sledování, vyhodnocení zakázky

 • Tok zakázky – unikátní možnost přehledu všech dokladů vztahujících se k zakázce s možností zobrazení detailních informací až na položky dokladů, umožňuje také hodnocení podle vybraných sloupců.
 • Informace o zakázce – rekapitulace nákladů a výnosů, stavu pohledávek a závazků, a porovnání plánu v jedné obrazovce s možností prokliku na detaily. Možnost určení načítání dokladů přímo z výdejek, bez nutnosti zaúčtování.
 • Sledování rozpracovanosti, časového harmonogramu – plnění dílčích úkolů zaměstnanců, průběžný růst nákladů ze všech agend, tvorba opatření dle vývoje, automatizovaná fakturace zakázky, sledování nedokončené výroby.
 • Vyhodnocení zakázky – analýza ziskovosti, tvorba mzdových nákladů dle prací na zakázce, rozpouštění nepřímých nákladů, tvorba finančních výkazů na zakázku, porovnání s plánem. Veškeré sestavy v programu umožňují filtraci na zakázku, vybrané zakázky či skupinu zakázek, včetně veškerých manažerských a účetních přehledů.
 • Vlastní finanční výkaz – možnost tvorby vlastního výkazu pro vyhodnocení zakázky a porovnání s plánem.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Servis

Servis

PREMIER system pokrývá potřeby společností zabývajících se servisem a službami, včetně záručního i pozáručního servisu. Evidence zakázek, obchodních případů, plánování termínů, kategorizace servisních zásahů, plánování úkolů pro techniky, pravidelné smluvní služby, automatické upozorňování na plánované úkoly ad. komfortní funkce pro efektivní pokrytí oboru servis.

Výhody programu pro servisní činnost:

 • Komplexní přehled o servisních zakázkách a partnerech.
 • Interaktivní sledování veškerých pohybů a dokladů z jednoho místa – karty zakázky.
 • Výdej materiálu na zakázku či servis.
 • Záznam jednotlivých úkonů na zakázku, včetně vydaného materiálu.
 • Strukturální sledování zakázek, včetně stromového členění (nadřazené zakázky).
 • Plánování úkolů (na osoby, střediska) , sledování jejich plnění a vývoj zakázky.
 • Automatická fakturace, vstup všech výkonů na zakázku do faktury včetně vyskladněného materiálu, hlídání nevyfakturovaných výkonů.
 • Nákladové a výnosové vyhodnocení zakázky.
 • Centrální elektronický archív – provázání karty zakázky na externí dokumenty – smlouvy, záznam o opravě.
 • Dostupná veškerá historie.
 • Zpracování mezd na zakázky až na jednotlivé hodiny.
 • Reklamace – sledování reklamací, sledování zboží dle sériového čísla.
 • Elektronickou evidenci odpracovaného času na zakázce, servisních operací, servisních listů, závad a montážních listů.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Stavebnictví

Zakázky – stavebnictví 

PREMIER system nabízí komplexní řešení pro řízení zakázek a projektů libovolné povahy a je klíčovým nástrojem především pro obor stavebnictví, montáží, projekcí ad. oborů, kde hlavní roli hraje kalkulace a řízení zakázek. Modul zakázky umožňuje firmám nejen standardní ekonomické – nákladové a výnosové sledování zakázek – projektů, ale nabízí také marketingové (CRM) a managerské řízení zakázek, které jim umožňuje operativně plánovat jednotlivé úkony, kapacity a měnit je pohotově s ohledem na vytížení, zaznamenávat jejich realizaci, plnění a provádět vyhodnocení ve všech modulech informačního systému, kde zakázka vstupuje.

Modul zachytává komplexní proces od vystavení nabídky po objednávku či realizaci zakázky. Celou logistiku doprovází rozšířené možnosti marketingového sledování zakázky ve spojení s CRM a možností provázání na externí dokumenty. Samozřejmostí je napojení evidence výkonů na mzdovou problematiku s automatickým rozpouštěním dle zakázek-středisek. Neméně důležitou roli hraje propracovaný systém elektronického oběhu a schvalování dokumentů.

Svou cenovou dostupností je kompletní systém včetně zakázek přístupný i menším firmám.

Výhody programu pro stavební činnost:

 • Strukturální sledování zakázek, včetně stromového členění (nadřazené zakázky).
 • Interaktivní sledování veškerých pohybů a dokladů z jednoho místa – karty zakázky.
 • Vytváření finančního a materiálového plánu, vyhodnocení a sledování plnění.
 • Centrální elektronický archív – provázání karty zakázky na externí dokumenty – smlouvy, projekty rozpočty.
 • Import z rozpočtových programů (Kros, RTS) přímo do procesů zakázky.
 • Možnost přiřazování skutečných subdodávek k plánovaným procesům zakázky.
 • Plánování úkolů (na osoby, střediska), sledování jejich plnění a vývoj zakázky.
 • Harmonogram – tvorba časového harmonogramu zakázky.
 • Work-flow – elektronické schvalování přijatých faktur, hierarchicky, delegování.
 • Směřování výkonů na zakázky, import do mzdového modulu s převodem do účetnictví.
 • Filtrace na zakázky ve všech přehledech, s kategorizací zakázek dle více než 20 parametrů.
 • Zpracování mezd na zakázky až na jednotlivé hodiny.
 • Uživatelsky definovaný finanční výkaz a plán na zakázky.
 • Fakturace na základě zakázky.
 • Pozastávky – automaticky systém pro tvorbu více datumů splatnosti.
 • Pravidla pro kontrolu vyplnění zakázek na nákladové účty.
 • Rozpouštění nepřímých nákladů dle více kritérií s možností volby vlastního algoritmu.
 • Sledování rozpracovanosti zakázky.
 • E–agent – automatické upozorňování na naplánované úkoly a zasílání důležitých výkazů na definované emailové adresy.
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Rozpouštění režií

Rozpouštění režií

PREMIER system nabízí možnost automatického rozpuštění nepřímých, resp. režijních nákladů a správní režie na konto nákladových kategorií, střediska, zakázky, činnosti, stroje ad. kategorie účetního deníku, pro přesné vyhodnocení jejich hospodaření.

Pomocí aplikace, kdy zvolenými parametry, si může uživatel sám určit způsob rozpuštění nákladů, dle libovolně zvoleného algoritmu, který aplikace nabízí.

Způsob využití

Výše zmíněné náklady směrujeme na speciální středisko nebo zakázku (nebo speciální účet), kde se kumulují nepřímé náklady.
A odtud je pomocí modulu rozpouštění režií přeúčtováváme podle definovaného klíče přes vnitropodnikové účty ke konkrétním produktům.

Pojmy:

 • Rozpočtová základna RZ – částka, která se bude rozpouštět. Je spočtena podle definice zadané v modulu RR. Definice se skládá z filtru (můžeme upřesnit středisko, zakázku a další doplňkové analýzy) a účtů, ze kterých se částka spočítá.
 • Poměrová základna PZ – procenta, stanovující poměr, jakým se bude rozpočtová základna dělit a kolik z ní připadne na jednotlivé produkty.

 

Pro samotné rozpuštění pak lze zvolit metodu, kterým počítá rozpočtovou a poměrovou základnu: Tyto jsou dostupné, ale lze je rozšířit, dle požadavků uživatele.

Nyní jsou k dispozici tyto metody:

 • poměrově (Rozpočtová základna = měsíc, Poměrová základna = rok)
 • poměrově (RZ rok, PZ rok)
 • poměrově (RZ měsíc, PZ rok, koeficient)
 • poměrově (RZ rok, PZ rok, koeficient)

Finálním rozpuštěním, až pomocí dalších parametrů, dojde k odúčtování nákladů z režijního střediska a zakázky (ad. atributů) na aktuální středíska, rozpracované zakázky, účty, stroje atd.

Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Kompletace

Kompletace

Jednoduchý typ výroby umožňující definování kusovníků, sledování příkazů k výrobě, automatický odpis materiálu, sledování nedostatků zásob. Základní typ výroby pro výrobky v základním složení. Pro náročnější klienty, požadující již technologické postupy, odvádění výroby na terminálech, řízení kapacit pak slouží modul “ Řízení výroby“.

Výroba kompletace – modul je určen pro menší výrobní firmy.

 

Příprava výroby

 • Možnost evidence šablon (kusovníků) výrobků dle druhů.
 • U šablon je možno evidovat jak materiálovou tak výkonovou skladbu.
 • U šablon je možno evidovat náležející dokumentaci (technologické postupy, osvědčení kvality a certifikace výrobků, obrazovou dokumentaci výrobku ap.).
 • Tvorba kalkulací na základě poptávek – vytváření nabídek.
 • Tvorba výrobních příkazů na základě objednávek.

Realizace výroby

 • Maximální propojení se skladem.
 • Automatické zásobování dle požadavků výroby.
 • Sledování stavu plnění výrobních příkazů.
 • Automatický odpis materiálu při naskladnění výrobků.
 • Více možností pro ocenění výrobků – kalkulací, aktulními skladovými cenami, výrobní režií ad.
 • Podpora zakázkové a sériové výroby.
 • Podpora čárových kódů, sériových čísel, sledování výkonů, propojení na mzdy.
 • Komplexní vyhodnocení výroby.

Cenotvorba a kalkulace cen výrobků:

 • Pracoviště (odpisy, spotřeba energie).
 • Stroje a zařízení (odpisy, spotřeba energie).
 • Pracovní pozice (mzdové náklady).
 • Kooperace (nákladovost dodavatelských výkonů).
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»

Řízení výroby

Řízení výroby

Modul výroba slouží v podnikových informačních technologiích k plánování, řízení a vyhodnocování všech vnitropodnikových činností a procesů zasahujících do následujících oblastí

 

Technologická příprava výroby

Příprava technologických rozpisů výrobků (šablony). Zde modul výroba nabízí hned několik zásadních vlastností:

 • Možnost evidence šablon výrobků dle druhů.
 • U šablon je možno evidovat jak materiálovou tak výkonovou skladbu.
 • U šablon je možno evidovat náležející dokumentaci (technologické postupy, osvědčení kvality a certifikace výrobků, obrazovou dokumentaci výrobku ap.).

Příprava číselníků:

 • Strojů a zařízení
 • Kooperací
 • Výkonů

Cenotvorba a kalkulace cen výrobků:

 • Pracoviště (odpisy, spotřeba energie)
 • Stroje a zařízení (odpisy, spotřeba energie)
 • Pracovní pozice (mzdové náklady)
 • Kooperace (nákladovost dodavatelských výkonů)

Sběr požadavků pro plán výroby a plánování výroby

 

Sestavování požadavků na výrobu, jako zdroj je možno zvolit:

 • Požadavky dle nevykrytých rezervací výrobků na expedičních skladech.
 • Vytvoření požadavků z modulu Zakázky, na základě objednaného objemu.
 • Importem požadavků z externích zdrojů uživatele.
 • Přímým zadáním požadavků uživatelem (sériová výroba dle interních plánů).
Více informací

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
25
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»