Služby a servis

Program PREMIER svými moduly a funkcemi nabízí zákazníkům ideální řešení pro kvalitní poskytování služeb, vedení servisu ad. obory, kde je prioritou řízení zakázek a projektů. Podporuje všechny činnosti a procesy spojené s řízením zakázek – plánování, realizace, sledování, analýzu a vyhodnocení. Máme promyšlené řešení pro poskytovatele služeb na všech úrovních. Využijte jej na maximum!

Služby

Svou flexibilitou je PREMIER přizpůsobivý a poskytuje otevřené řešení pro jakýkoliv obor služeb – bezpečnostní agentury, účetní služby, reklama, finančnictví, cestovní kanceláře (řešení pro DPH), personální agentury, IT služby ad. obory, pro které naši zákazníci využívají software PREMIER.

Servis, Reklama ad.

Kromě standardních modulů je pro servisní obor klíčový modul zakázek a specializovaná agenda „Práce na zakázkách“ či „Procesy zakázek“, kde je možné plánovat a zaznamenávat jednotlivé úkony k zakázce, které pak jsou systémem hlídány a vstupují automaticky do fakturace, včetně materiálu vydaného k příslušné zakázce.

Program pak kontroluje objem nevyfakturovaných výkonů na provedenou fakturaci a umožňuje sledovat stav a vývoj rozpracované zakázky.

Výhody programu pro servisní činnost

  • Interaktivní sledování veškerých pohybů a dokladů z jednoho místa – karty zakázky.
  • Záznam jednotlivých úkonů na zakázku, včetně vydaného materiálu.
  • Strukturální sledování zakázek, včetně stromového členění (nadřazené zakázky).
  • Plánování úkolů (na osoby, střediska), sledování jejich plnění a vývoj zakázky.
  • Automatická fakturace, vstup všech výkonů na zakázku do faktury včetně vyskladněného materiálu.
  • Centrální elektronický archív – provázání karty zakázky na externí dokumenty – smlouvy, záznam o opravě.
  • Zpracování mezd na zakázky až na jednotlivé hodiny.
  • Reklamace – sledování reklamací, sledování zboží dle sériového čísla.
4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
21
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»