Účetní společnosti

Program PREMIER nabízí ekonomickou agendu nejvyšší úrovně, jejíž ovládání, funkce, moduly, sestavy a nadstandardní řešení splňují nejpřísnější kritéria pro využití v oboru účetních, daňových a auditorských služeb.

Individuální účetní

Daňoví poradci

Velké účetní firmy

Auditorské firmy

Firma PREMIER system a.s. již od počátku svého založení věnuje mimořádnou pozornost spolupráci s těmito firmami, které jsou jedním z pilířů dynamického růstu naší firmy. Těmto firmám vychází prioritně vstříc v jejich požadavcích a spolupracuje s nimi úzce jak při tvorbě úprav a legislativy, tak při péči o jejich klienty. Důkazem toho je vice než 500 účetních firem bez rozdílů velikosti, které  využívají ke své práci program PREMIER. (viz. reference) »

 • Multiverze – neomezený počet účetních jednotek bezplatně
 • Daňová evidence – bezplatně v případě zakoupení Podvojného účetnictví
 • Neziskové a příspěvkové organizace – bezplatně

 

Vzdálený přístup ke klientům – on-line propojení

Možnost aktivního on-line spojení klienta a účetní firmy. Klienti mohou po dohodě nahlížet do systému či pořizovat prvotní doklady s respektováním nastavených přístupových práv. Takto mají k dispozici veškerá data on-line, odpadá nutnost předávání dokladů a výstupů ze systému a účetní společnost má především funkci supervisora.

PREMIER system a.s. nabízí vlastní službu pro toto propojení – OUTSOURCING. (vice zde »)

 

Hlavní výhody

 • Jeden software pro obě soustavy účetnictví – plynulý přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví.
 • Zpracování neomezeného počtu účetních jednotek (PS využívají firmy účtující vice než 200 firem!).
 • On-line aktualizace, garance pohotové a aktuální legislativy (rychlá dostupnost přes internet přímo v programu).
 • Rychlé a interaktivní pořizování dat, plně klávesová aplikace navzdory prostředí Windows.
 • Více oken (záložek) v jednom systému. Práce s dvěma firmami v jednom okně.
 • Komfortní změny a opravy (I v minulých období).
 • Elektronické podávání všech přehledů a výkazů na příslušné instituce.
 • Možnost účtovat také neziskové a příspěvkové organizace.

Vybrané funkce a výhody určené pro účetní firmy:

 • Plynulý přechod z DE na PU v rámci jedné účetní jednotky.
 • Možnost zpětných změn v systému, bez záznamu s možností speciální agendy přehledu událostí v systému.
 • Integrovaná daňová kancelář – veškerá daňová přiznání, statistické výkazy, intrastat, vše s automatickým naplněním.
 • Interaktivní a intuitivní ovládání s rychlým pořizováním dokladů ve všech agendách, min. náklady na školení.
 • Oboustranný homebanking pro všechny bankovní ústavy v ČR.
 • Speciální vazby umožňují jako jednomu z mála programů sestavit tzv. „Přímé Cash-flow“.
 • PREMIER system je prověřen dlouhodobým provozem u řady významných účetních společností na území celé ČR.
 • Odborná účetní pomoc na hot-line, e-mail.
 • Komplexní podpora cizích měn.
 • Hromadné zálohování všech účetních jednotek.
 • Automatická aktualizace programu přes internet, rychlá dostupnost legislativních a technických změn.
 • Vysoká odborná kvalifikace programátorů s bohatou praxí z ekonomického řízení firmy a vedení účetnictví.
 • Maximální provázanost mezi doklady pomocí speciálním vazeb.
 • Interaktivní propojení mezi všemi moduly systému, on-line a off-line účtování.
 • Možnost aktivního on-line spojení s klientem účetní firmy, který v rámci omezené verze pořizuje prvotní doklady.

Nabídka Modulů a Nástaveb

 • Účetnictví
 • Daňová evidence
 • Pokladna
 • Banka
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Zakázky, Střediska
 • Daňová kancelář (daň. přiznání, přehledy, statistika)
 • Controlling
 • Finanční analýza
 • Homebanking
 • Cizí měny
4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
21
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»