Veřejná správa

V PREMIERu můžete snadno vést účetnictví neziskových a příspěvkových organizacích s veškerou legislativní podporou. Toto řešení je součástí jedné instalace programu, tudíž mají například účetní společnosti data integrované v jedné instalaci programu společně s klasickým účetnictvím. Pro vedení těchto organizací můžete využít všechny základní moduly informačního systému PREMIER.

V řešení pro příspěvkové a neziskové organizace můžete nalézt účetní osnovu s předdefinovanými řádky k příslušným výkazům a sestavení příslušných závěrkových výkazů včetně jejich exportu do elektronické podoby a odeslání zřizovateli. Dále export a odeslání obratů včetně možnosti zadávání Účelového znaku (UZ) a Oddílu, paragrafu (OdPA) u jednotlivých účetních zápisů. Vedení účetnictví příspěvkových org.ve zjednodušeném nebo plném rozsahu.

  • Rozsáhlá možnost vedení střediskového účetnictví včetně sestavení výkazů za daná střediska a zakázky.
  • Přehledné řešení pro evidenci čerpání dotací a fondů.
  • Sledování hospodaření s peněžními prostředky získané vlastní činností.
  • Sledování peněžních prostředků od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele.

 

Školská zařízení – doporučení MSK kraje

Vysokou úrovní řešení sektoru neziskových a příspěvkových organizací jsme získali přízeň mnoha školských zařízení, které jsou našimi dlouholetými zákazníky. Jsou to nejen střední školy, ale i učňovské obory, mateřské školy, muzea a knihovny.

Tyto organizace využívají výhody všech základní modulů IS PREMIER.

 

PREMIER pro výuku ve školách

PREMIER system a.s. si je vědom důležité role úspěšných českých společností při podpoře nevýdělečných programů a kulturních aktivit. Bezplatně poskytuje ekonomické systémy a řešení všem školským subjektům pro účely výuky. Tak umožňuje studentům seznámit se s kvalitním ekonomickým a informačním systémem již v rámci výuky.

PREMIER svou přehledností, ergonomickým ovládáním a universálností je ideálním řešením pro výuku studentů v ekonomických oborech. Studenti se v programu snadno orientují a princip logického vnořování v programu rychle navádí k požadovanému výsledku, bez pracného hledání funkcí v horním menu.

Podpora potřebným

Dále poskytujeme výrazné individuální slevy a výhody občanským sdružením a neziskovým organizacím jejichž činnost má humanitární či charitativní charakter, příp. organizacím podporující péči o děti či zdravotně postižené.

4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
21
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»