Výroba

Modul výroba komplexně podporuje různé typy výroby ve všech jejích standardních procesech. Plánování výrobní činnosti, sledování v reálném čase, realizace a vyhodnocení/analýza s aktivní vazbou na všechny přidružené agendy, ať už ekonomické, skladové či marketingové. Modul výroby je variabilní a otevřené řešení, které mohou využít malé firmy pro jednoduchou kompletaci či malou výrobu s velmi výhodnými cenovými podmínkami až po náročnější a robustnější řešení středních firem. Tento modul je velmi variabilní a nabízí možnost zvolit si vlastní objem řešení a výběr funkcí dle potřeby, a vytváří tak i odpovídající cenové podmínky.

Funkcionalita modulu 

Modul výroba slouží v podnikových informačních technologiích k plánování, řízení a vyhodnocování všech vnitropodnikových činností a procesů zasahujících do následujících oblastí:

 

Technologická příprava výroby

 • Příprava technologických rozpisů výrobků (šablony). Zde modul výroba nabízí hned několik zásadních vlastností:
  • Možnost evidence šablon výrobků dle druhů.
  • U šablon je možno evidovat jak materiálovou tak výkonovou skladbu.
  • U šablon je možno evidovat náležející dokumentaci (technologické postupy, osvědčení kvality a certifikace výrobků, obrazovou dokumentaci výrobku apod.).
 • Příprava číselníků:
  • Pracovišť (každé pracoviště může mít vlastní měsíční kalendář)
  • Strojů a zařízení
  • Pracovních pozic
  • Kooperací
  • Výkonů
 • Cenotvorba a kalkulace cen výrobků:
  • Pracoviště (odpisy, spotřeba energie)
  • Stroje a zařízení (odpisy, spotřeba energie)
  • Pracovní pozice (mzdové náklady)
  • Kooperace (nákladovost dodavatelských výkonů)

Sběr požadavků pro plán výroby a plánování výroby

 • Sestavování požadavků na výrobu, jako zdroj je možno zvolit:
  • Požadavky dle nevykrytých rezervací výrobků na expedičních skladech.
  • Vytvoření požadavků z modulu Zakázky, na základě objednaného objemu.
  • Importem požadavků z externích zdrojů uživatele.
  • Přímým zadáním požadavků uživatelem (sériová výroba dle interních plánů).
  • Vytváření rezervace výkonů (pracovišť) dle požadavků plánované výroby.
 • Vytváření rezervace materiálu a případných objednávek materiálu pro pokrytí požadavků plánované výroby (spolupráce s modulem sklad).
 • Přehled výkonové vytíženosti jednotlivých pracovišť dle plánu výroby.
 • Zde je možno výkonnostní vytížení sledovat z různých pohledů:
  • Plánovaná výroba s vykrytím dle zakázek (požadavků).
  • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých pracovišti.
  • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých strojů a zařízení na pracovištích.
  • Plánovaná výroba s vykrytím pracovních pozice.
 • Tvorba výrobních příkazů.
 • Definice tzv. objektů omezení pro výrobní plány. Pomocí těchto objektů omezení je možno do plánů výroby promítnou plánované/neplánované odstávky jednotlivých pracovišť, revize a opravy strojů a zařízení, školení a kurzy pro vybrané pracovní pozice.

Operativní řízení výroby

 • Výdej materiálu na jednotlivá pracoviště ze skladu materiálu (MTZ).
 • Sledování průběhu výroby jednotlivých výrobních požadavků (výrobních příkazu):
  • Signalizace u možnosti nedodržení stanoveného času dokončení. výroby (pomocí tzv. kritické cesty).
  • Signalizace nedostatku materiálu na skladě materiálu (MTZ).
  • Signalizace prokluzu u dodavatelských kooperací.
 • Odvádění výroby na jednotlivých pracovištích:
  • Vystavení odváděcích příkazů
 • Odvádění hotových výrobků na expediční sklad:
  • Vystavení odváděcích příkazů
 • Odvádění polotovarů na sklad materiálu (MTZ):
  • Vystavení odváděcích příkazů
 • Sledování stavu nedokončené výroby.
 • Inventarizace:
  • Podklady pro inventarizaci nedokončené výroby.
  • Podklady pro inventarizaci materiálu (MTZ).

Škálovatelné vlastnosti, globální vlastnosti

Modul výroba nabízí mimo tyto svoje škálovatelné vlastnosti i globální vlastnosti. Jedná se o řešení, jenž prochází celým modulem výroba a často přesahuje i do ostatních modulů

 • Podpora zobrazení formulářů výroby pro displeje s vysokým rozlišením a širokoúhlé (1360×768 a více)
 • Využití čárových kódů (EAN)
  • Číselníky (Pracoviště, Stroje a zařízení, Pracovní pozice a Pracovníci)
  • Výrobní příkazy
  • Odvádění výroby (hotových výrobků na expediční sklad, polotovarů na sklad materiálu)
 • Možnost napojení sběru dat z CNC strojů a zařízení (individuální řešení)
 • Možnost napojení na docházkové systémy (individuální řešení)
 • V rámci PREMIER system je modul výroba provázán především s následujícími moduly:
  • Sklad, ve členění:
   • materiálové sklady (MTZ)
   • expediční sklady (sklady hotových výrobků)
  • Mzdy a personalistika
  • Partneři (dodavatelé a odběratelé)
  • Zakázky (verze 2009)
4803
klientů, firem a společností
»
20024
uživatelů nebo licencí
»
21
let vývoje společnosti
»
402
klientů Outsourcingu
»