Co je nového v PREMIERU?

Vítejte u novinek v programu PREMIER!
Stále se rozvíjíme, aby náš software byl co nejlepší právě pro vás. Přinášíme vám informace o několika zajímavých a užitečných novinkách, které jsme vydali od začátku roku.

Výrazně jsme zrychlili načtení údajů nového partnera z internetu do adresáře partnerů. Kontrolní  informace např. ověření solventnosti, nespolehlivého plátce atd. se zpracovávají na pozadí, a nezpomalují tak proces pořízení partnera do adresáře partnerů. Načítání údajů probíhá nyní velmi rychle a efektivně.

Upozornění a výstrahy ve všech dokladech pomocí štítků

Na skladové kartě je nyní možné nastavit u štítků upozornění a výstrahy, které se efektivně zobrazí uživateli při zadávání skladové položky u jakéhokoliv dokladu (nabídky, výdejky, objednávky ad.). Takto už nezapomenete na důležité věci vázající se ke konkrétní skladové kartě při objednávání, naskladňování nebo expedici. Systém vše hlídá za vás a nemůže vám uniknout žádná důležitá informace.

 • Nové barvy štítků – Nově můžete využívat tmavé barvy s automatickým inverzním textem pro lepší čitelnost. 
 • Delší popis skladové karty – Navíc jsme zdvojnásobili délku základního popisu skladové karty na 192 znaků.

Homebanking, Importy

 • Platební brána Besteron – V Homebankingu je nyní k dispozici načítání výpisu z XML souboru z platební brány Besteron.
 • Modernizace modulu Homebanking – Nově dokáže importovat bankovní výpisy z CSV souboru pro tyto zahraniční banky:
  • BNP Paribas PL
  • Unicredit Bank Rumunsko
  • Advanced Cash Limited
 • IMPORT / Fakturoid – Universální můstky jsme rozšířili o možnost importu přijatých faktur ve formátu XML pro fakturační systémy Fakturoid.
 • Hromadný import faktur ve formátu ISDOC – Součástí nástavby EDI/ISDOC je nyní hromadný import vydaných faktur ve formátu ISDOC.

Funkce vám rádi představíme. Kontaktujte nás

PREMIER system uvádí novou verzi X8.2

PREMIER system, a.s., uvádí na trh novou verzi informačního systému PREMIER X8.2.

Při vývoji nové verze pracujeme především s podněty našich uživatelů, které pravidelně implementujeme do našich produktů. Synergicky tak vyvíjíme produkty společně s aktuálními trendy, které nabízí i nová verze X8.2.

Od roku 2024 vstoupí v platnost celá řada nových legislativních opatření, která jsou součástí tzv. „Konsolidačního balíčku“.

PREMIER je od verze X8.2 připraven na aktuální legislativní změny vyplývající ze zákona o DPH, o mzdách nebo novely zákona o účetnictví, ze které vyplývá možnost vést účetnictví v cizím měně.

Aplikace PREMIER Ai si v ostrém provozu od 1. března 2023, během krátké doby našla cestu k více než 170 našim klientům, kteří nyní rychle a efektivně zpracovávají více než 50 000 dokladů měsíčně! Tato vysoká čísla neustále rostou, což svědčí o tom, jak pozitivně je aplikace Ai přijímána.

 • Doplnili jsme komfortní nástroj na rozdělení dokumentu.
 • Zapracovali jsme na zefektivnění vytěžování údajů.
 • Umožnili jsme zobrazení těla e-mailu bez potřeby e-mailového prohlížeče. Doposud to bylo možné pouze pro Outlook.
 • Spustili jsme možnost dodatečného OCR převodu u všech dokumentů, pro načtení údajů např. z obrázků, patiček ad.
 • Zpřístupnili jsme mobilní aplikaci pro oba typy zařízení (Android i iOS).
 • Doplnili jsme horké klávesy pro rychlejší práci (F3, PgUp, PgDn).
 • Snadno nyní přidáte bankovní účet, pokud není nalezen.
 • A další.

Od 1. 1. již budeme vytěžovat Vydané faktury. 

Co je nového v PREMIER Smart/Enterprise:

Vše, nejen o nové verzi, ale i plánech na nový rok se dozvíte v našem Journale 29. 

Aktuální verzi PREMIER X8.2 si můžete stáhnout zde.

25 let historie PREMIER system. Děkujeme za přízeň!

PREMIER system, a.s.,
slaví 25 let

Vše, nejen o nové verzi, ale i plánech na nový rok se dozvíte v našem Journale 29. 

Evidence/komunikace POR (přípravky na ochranu rostlin a pomocných prostředků)

Od 1.7. vstoupila v platnost novela rostlinářského zákona č. 273/2022 Sb. a vyhlášky č. 200/2023 Sb., která zavádí systém dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin a má za cíl omezení uvádění nepovolených přípravků na trh a zmapování celého životního cyklu přípravků na území ČR.
Více informací zde.

CO JE OBSAHEM NOVELY? 

Novela zákona o rostlinolékařské péči zavádí mimo jiné povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele 2D kódy a distributorům těchto přípravků povinnost zasílat údaje o distribuci těchto přípravků do úložiště dat.

Principem systému je povinnost označování přípravků 2D kódy a zaslání údajů o jejich distribuci do úložiště dat – portál eAgri. Primárně mají tuto povinnost výrobci a distributoři přípravků, kteří se vyskytují v Registru distributorů POR na webu eAGRI.

Od kdy platí povinnost evidence?

Účinnost novely zákona je od 1.7.2023. Nicméně do úložiště je povinnost zasílat požadované informace o přípravcích vyrobených až od 1.7.2023. Odesílání informací o přípravcích vyrobených před tímto datem je pouze dobrovolné.

Jak řeší novelu modul POR PREMIER?

Aby naši klienti měli v rukou komfortní nástroj pro snadné plnění povinností vyplývající z toto novely, vyvinuli jsme pro ně nástavbový modul „POR“, který nabízí komplexní řešení výše uvedené novely.

 • Stahování katalogu POR přímo stránek ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).
 • Možnost označení přípravku všemi povinnými údaji (kód GTIN, šarže, produkt, expirace ad.).
 • Příjem, expedici a sledování přípravků podle těchto kódů.
 • Podávání výkazu na portál eAgri v potřebné struktuře.

Jak použít POR PREMIER?

Nejprve se zadávají přístupové údaje na portál eAGRI. Poté si stáhnete kompletní katalog přípravků z uvedeného portálu. Ve skladech provedete nastavení dle manuálu (přiřazení sortimentu, nastavení druhu pohybů, nastavení skladových karet).

Po zadání skladových dokladů (příjemek a výdejek) provedete export údajů na portál eAGRI.

Návod na použití řešení POR v software PREMIER můžete nalézt v našem manuálu.

Ti zájemci, kteří podléhají této nové normě a budou mít zájem o zakoupení řešení „PREMIER POR“ nás mohou kontaktovat na adrese obchod@premier.cz.

Více informací naleznete naleznete v našem manuálu.

PREMIER Ai – chytrý nástroj pro digitalizaci a vytěžování dokladů

JAK SI VEDE PO DVOU MĚSÍCÍCH V OSTRÉM PROVOZU? 

Jak jsme již informovali na více místech, od 1.4.2023 mají naši zákazníci možnost objednat si převratnou novinku v podobě aplikace pro digitalizaci a vytěžování dokumentů PREMIER Ai.

Příjemně nás překvapil enormní zájem uživatelů o digitalizaci a moderní technologie. Je patrná jejich snaha usnadnit, urychlit svoji práci a zbavit se zbytečného papírování. Získávají tak komfortní přehled nad účetními doklady.

Během uplynulých 60 dnů si PREMIER Ai našlo cestu k více než 120 zákazníkům, kteří nyní vytěžují více než 30 000 dokladů měsíčně a jejich počet neustále roste.

CO NAŠI KLIENTI OCEŇUJÍ? 

Snadnou a rychlou práci s doklady

Uživatelé oceňují především enormní úsporu času. Zpracování příchozí faktury může v ideálním případě trvat 3-5 vteřin. Jsou nadšeni z faktu, že se doklady automaticky načítají přímo do programu PREMIER z e-mailu nebo z dalších zdrojů. Doklady se ihned vytěží na pozadí a pak stačí jen v některých případech doplnit další údaje.

Snížení chybovosti

Automatické vytěžování u dokladů (tuzemských i zahraničních) výrazně snižuje chybovost manuálního přepisování. Automaticky tvořený elektronický archiv nabízí téměř okamžité vyhledání originálního dokladu, jehož náhled je k dispozici u příslušného účetního záznamu přímo v programu.

Bez instalace a jednoduché ovládání

Pro všechny je zcela klíčový fakt, že se jedná o naše vlastní řešení, kde je vývoj zcela v rukou programátorů PREMIER. Ai je integrované přímo v našem informačním systému, tudíž si klient nemusí nic instalovat a učit se práci s programem. Uživatelské prostředí je identické.

Zkušenosti našich uživatelů nalezne také v referencích.

Další výhody

PREMIER Ai nabízí celou řadu komfortních funkcí jako například tvorbu dokladů dle historie, šablony, párování se zálohou, výdejkou, objednávkou služeb a mnoho dalších funkcí.

CO DÁLE PRO NAŠE KLIENTY PŘIPRAVUJEME?

Modul neustále vylepšujeme, novinky se můžete dozvědět zde. V plánu je řada dalších funkcionalit – vytěžování vydaných faktur, účtenek a další.

VYZKOUŠELI JSTE JIŽ APLIKACI PREMIER Ai?

Aplikaci vám rádi představíme. Kontaktujte nás

A mnoho dalšího naleznete na stránce PREMIER Ai.

Sklady – Komoditní strom

Základem řízení skladového hospodářství je kvalitní třídění a kategorizace skladových karet.  V programu PREMIER jsme vyvinuli zcela moderní nástroj pro systémové třídění, tzv. „Komoditní strom“.

Komoditní strom je zcela nový princip filtrování a systémového třídění skladových karet, který doplňuje, resp. usnadňuje využití stávajících identifikátorů, sortimentů a neomezených štítků.

Komoditní strom nabízí uživateli neomezené možnosti třídění karet podle zvolených parametrů či vlastností (barva, rozměr, materiál, velikost ad.), ke kterým si uživatel může tvořit samostatný číselník, který se pak přiřazuje ke konkrétním kartám nebo skupinám karet.

Uživatel tak získává rychlý a přehledný způsob roztřídění karet pro všechny typy skladových položek, což výrazně usnadní vyhledávání a filtrování v seznamech.

S komoditním stromem získává uživatel nesrovnatelně vyšší komfort při práci se skladovými kartami.

Funkce komoditního stromu

 • neomezené možnosti třídění skladových karet,
 • uživatelsky definovatelné objekty komoditního stromu,
 • neomezená definice různých parametrů pro třídění karet (výrobce, barva, rozměr, komponenty, ad.) dle povahy komodity, které jsou pak přiřazeny ke konkrétní kartě,
 • volba způsobu přiřazení objektu – kategorie (skupina možností, skupina voleb, textový údaj, seznamový výběr, numerický údaj ad.),
 • náhled a vícenásobné filtry přímo v seznamu skladových karet,
 • přímé zadání údajů do komoditního stromu ze seznamu skladových karet, možnost hromadného přiřazení kategorie,
 • snadné strukturované vyhledávání.

Podrobné informace a návod pro práci s komoditním stromem naleznete v našem elektronickém manuálu na 1.12 Komoditní stromy – PREMIER system – manuál – PREMIER.

Připravujeme

Pro velký ohlas na tuto novinku, máme v plánu tuto funkci implementovat do adresáře partnerů, abyste i zde mohli komfortněji pracovat se zvolenými skupinami obchodních partnerů.

Funkci vám rádi představíme. Kontaktujte nás

PREMIER system uvádí novou verzi X8.1

PREMIER system, a.s., uvádí na trh novou verzi informačního systému PREMIER X8.1.

Naše produkty neustále vyvíjíme se záměrem přinášet našim uživatelů větší komfort při jejich náročné práci, usnadnit a zrychlit pořizování dat, což jim přinese úsporu času a nákladů.

Při vývoji nové verze pracujeme především s podněty našich uživatelů, které pravidelně implementujeme do našich produktů. Synergicky tak vyvíjíme produkty společně s aktuálními trendy, které nabízí i nová verze X8.1.

Z nové verze vybíráme?

PREMIER Ai
Po loňskému uvedení betaverze aplikace PREMIER Ai nyní uvádíme na trh špičkový produkt pro digitalizaci a vytěžování dokladů PREMIER Ai X8.1, který je unikátně integrální součástí informačního systému PREMIER. Vše se odehrává v jednom systému, a uživatelům tak nabízí výjimečný komfort pro bezpapírové zpracování dokladů.

Jak snadné to je? Shlédněte krátké prezentační video.

Komoditní strom
je zcela nová možnost pro neomezené kategorizace skladových karet, promítající se do všech části modulu sklad a dává uživatelům možnost rychle a hlavně přehledně vkládat nové informace ke skladové kartě s možností rychlé filtrace. Pro účetní společnost, na které se zaměřujeme, nabídneme modernější nástroj pro hromadné změny v datech a lepší práce s více účetními jednotkami.

Stále více pracujeme na nových možnostech komunikace se systémy třetích stran a snažíme se nabízet klientům lepší možnosti při práci s externími systémy.

Vše, nejen o nové verzi, ale i plánech na nový rok se dozvíte v našem Journale 28. 

Aktuální verzi PREMIER X8.1 si můžete stáhnout zde.

IC – Czech Republic Holding si zvolil PREMIER Enterprise X8

Letos v květnu jsme byli osloveni investiční skupinou IC – Czech Republic Holding s.r.o. s poptávkou po našem informačním systému PREMIER. Přestože si tato společnost nově implementovala v roce 2021 jeden z nejznámějších ERP systémů na trhu, po ročním provoze je nespokojenost s tímto produktem přivedla právě k poptávce po našem informačním systému, který jim byl doporučen spřízněnými subjekty.

Profil společnosti:

Společnost IC – Czech Republic Holding s.r.o. je členem mezinárodní poradenské, investiční a bankovní skupiny IC GROUP. Podrobnosti o společnosti se dozvíte zde.

Klíčové požadavky:

 • Komplexní systém pro společnosti v holdingu
 • Funkčnost
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Rychlý převod na novou platformu

Řešení:

Po prezentaci našich řešení se tato společnost rozhodla dát důvěru produktu PREMIER Enterprise X8, který si zvolili jako centrální systém celého holdingu.

Pro bezpečný a bezstarostný provoz systému se rozhodli také zvolit naši službu PREMIER Outsourcing a provozují tak software na serverech společnosti PREMIER system, a.s.

V průběhu jednoho měsíce se podařilo vše připravit a úspěšně zrealizovat implementaci na takové úrovni, že na PREMIER Enterprise X8 již přešly společnosti holdingu (plátci DPH). Ostatní společnosti holdingu budou postupně na nový systém převedeny do konce tohoto roku.

Zhodnocení:

Společnost nám po dvouměsíčním provoze potvrdila plnou spokojenost. Náš produkt tak naplnil jejich představy o funkčnosti a oceňují, kromě široké modulární funkčnosti, především jednoduchost a intuitivní ovládání včetně mimořádné interaktivity v přehledech a celkové provázanosti programu.

Dle slov hlavní účetní společnosti:
„PREMIER Enterprise X8 přispěl k efektivnější práci a rychlé dostupnosti informací“.

Společnost aktuálně využívá mimo základní účetní moduly také mzdový modul a řadu nástaveb (Daňová kancelář, Homebanking, Controlling ad.) pro více účetních jednotek.

PREMIER Ai

VYTĚŽUJTE FAKTURY PŘÍMO VE VAŠEM INFORMAČNÍM SYSTÉMU PREMIER!

Vše jen na pár kliknutí.

Nový produkt v plnohodnotné verzi od 1. 1. 2023

Jako jediný informační systém přicházíme s vlastním řešením PREMIER Ai pro vytěžování nejen účetních dokladů. PREMIER Ai vám umožní rychlou cestu dokumentů z e-mailu přímo k zaúčtování, a to vše na pár kliknutí. Automaticky vloží fakturu z e-mailu či úložiště, rozpozná její údaje a zaúčtuje do PREMIERA, to vše rychle, snadno a bez chyb. Eliminace lidských chyb, překlepů, úspora času i energie je zde enormní.

A mnoho dalšího naleznete na stránce PREMIER Ai.

Novinky pro účetní – pololetí 2022

Nedávno jsme uvedli novinku v podobě automatického účtování časového rozlišení. Na naši základní prioritu, co nejvíce usnadnit a automatizovat práci účetní, navazují další novinky, které jsme nabídli uživatelům v průběhu prvního pololetí letošního roku.

Automatický výpočet vypořádacího koeficientu

Program nyní nabízí funkci pro automatický výpočet vypořádacího koeficientu za zvolené období. PREMIER automaticky provede i výpočet vypořádání nároku, který slouží pro poslední přiznání k DPH v roce.

Podrobněji popsáno zde:

Hromadná tvorba daňových dokladů k platbě

Zásadní úsporu času přinese bezesporu další novinka, a to hromadná tvorba daňových dokladů k platbě ze zaplacených záloh.

Původní stav, kdy uživatel musel tvořit doklady k platbě jednotlivě, nahrazuje nově funkce pro automatizovanou hromadnou tvorbu daňových dokladů k platbě.  Při větším objemu takových dokladů to představuje výrazné usnadnění práce a úsporu času.

Po povolení hromadné fakturace je uživateli umožněno vybrat si ze zaplacených záloh za požadované období a k nim nechat hromadně vytvořit doklady o přijaté platbě. Díky unigridu lze v seznamu snadno filtrovat dle požadovaných kritérií. Datum uskutečnění na daňových dokladech k platbě lze předvyplnit hromadně nebo dle skutečného data přijetí jednotlivých plateb.

Po vytvoření dokladů je PREMIER nabídne automaticky k hromadnému rozeslání emailem.

Podrobně popsáno zde.

Definice prefixů pro jednotlivé roky

U další novinky jsme se zaměřili na práci na přelomu různých let/období a doplnili jsme možnost definovat prefixy číslování dokladů dle jednotlivých let do nastavení dokladových řad. Tato funkce zásadně usnadní souběžnou práci v různých obdobích na přelomu roku.

Doposud bylo nutné hlídat změnu číslování dokladů ručně. Nyní program sám podle zvoleného období nastaví potřebný prefix.

Připravujeme

V plánu máme další novinky pro efektivnější práce účetní v podobě modernějších hromadných změn napříč v celém systému, nebo vytěžování dokladů v podobě aplikace PREMIER AI, jejíž oficiální uvedení se již blíží.

Více zde.