Zrušení superhrubé mzdy a další změny v PREMIERU již od 1.1.2021

Mzdová oblast prochází celá doslova legislativní smrští, jinak tomu nebylo na konci starého roku, kdy byly schváleny zásadní změny s platností v roce 2021.

I přes  minimální prostor pro realizaci náročných změn, např. zrušení superhrubé mzdy a dalších novinek, nabídla naše společnost PREMIER system, a.s., k níže uvedeným změnám aktualizaci modulu mezd již od 1.1.2021!

Jsme hrdi na to, že naši uživatelé se mohou spolehnout na včasnou a kvalitní aktualizaci produktů PREMIER, která je klíčová ve zpracování mezd a personalistiky. Tento modul nabízíme také jako samostatný profesionální produkt.

Mzdy v roce 2021

Dovolená

Největší změnou, která nastala od 01.01.2021, je nový způsob výpočtu dovolené. PREMIER již dovolenou zpracovává v souladu s novelou ZP. Nárok i zůstatek dovolené se bude nyní zobrazovat pouze v hodinách.

PREMIER pro účely dovolené upravil veškeré sestavy – výplatní lístky, sestavy evidence a čerpání dovolené. K dispozici je i přehled dovolené, který zobrazí detaily se všemi údaji, které mají na výpočet dovolené vliv.

Detailní informace jsou popsány v manuálu: https://manual.premier.cz:8443/x/AwC-BQ

Daňový balíček

Veškeré změny, které přinesl Daňový balíček – tj. novela zákona o daních z příjmů a jiných zákonů, která byla publikována ve sbírce zákonů dne 31.12.2020, již jsou v aktuální verzi programu PREMIER plně k dispozici. Při zpracování mzdy za leden 2021 již PREMIER nepracuje se superhrubou mzdou, nýbrž se základem daně podle nového znění zákona, respektuje taktéž i ostatní změny, které daňový balíček obsahuje.

Stravenkový paušál

Novinkou od roku 2021 je možnost využití stravenkového paušálu. Pro stravenkový paušál byla vytvořena nová mzdová položka 712 – stravenkový paušál

Tato mzdová položka funguje obdobně jako mzdová položky 710 – stravenky automaticky za odpracované dny, avšak pro účely zdanění respektuje limity pro osvobození od daně – pro rok 2021 je limit 75,60.

Detailní informace jsou popsány v manuálu: https://manual.premier.cz:8443/x/KAI5

Program Antivirus

Podklady pro čerpání pomoci státu v rámci programu ANTIVIRUS jsou v PREMIERU nadále plně funkční.

ON-LINE SKLADOVÝ SYSTÉM DEPOTO

Od společnosti Tom a Tom, s.r.o. Chcete ušetřit spousty práce a rychle a efektivně expedovat, bez dlouhého přepisování dokladů a hlavně bez rizika záměn? Využijte nové propojení se systémem DEPOTO ve spolupráci s partnerem Tom a Tom, s.r.o., a naším implementačním partnerem společností KLAUDIS, s.r.o.


K čemu slouží DEPOTO?


Řešení DEPOTO je určeno pro efektivní a rychlé zpracování skladových operací a řízení skladů v on-line i off-line režimu. Typickým příkladem je vytváření a kontrola skladových dokladů, provádění inventur, expedice zboží, vychystávání materiálů, kontrola expirací atd. Načítání položek do dokladů probíhá snímáním čárových nebo 2D kódů.


Systém pro řízení skladů DEPOTO představuje komplexní řešení pro automatizaci evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití je od malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha současně pracujících zařízení. Řešení je plně integrované se systémem PREMIER Enterprise, se kterým on-line komunikuje pomocí Wifi a rozhraní API PREMIER, alternativně lze využít i datových přenosů mobilních sítí.


Klíčové funkce

 • Příjem, včetně návaznosti na dodavatelskou objednávku, kontrola příjmu.
 • Výdej, včetně návaznosti na přijatou objednávku a následná kontrola výdeje.
 • Trasování položek – evidence umístění.
 • Evidence meziskladových převodek.
 • Podpora evidence rozčlenění např. šarží, sériových čísel, expirací atp.
 • Evidence skladových pozic, navigace skladem.
 • Inventura skladu.
 • Možnost tisku přímo z terminálů.
 • Možnost práce s různými koncovými zařízeními
 • Android (terminály, tablety, dotyková PC).
 • Procesní terminál s barevnou dotykovou obrazovkou.
 • Základní vlastnosti doplňku PREMIER
 • Skladový systém DEPOTO od společnosti Tom a Tom.
 • Program PREMIER ve verzi Enterprise (SQL).
 • Modul PREMIER API.
 • Mobilní terminál ANDROID.

E-agent na vaší straně

Modul E-agent nabízí uživatelům unikátní komfort automatického emailového zasílání požadovaných zpráv, přehledů, výkazů ad. upozornění či kritických momentů, které vygeneruje informační systém. Další funkcí jsou automatické akce jako například zálohování nebo synchronizace s e-shopem.

 • Nespočet přehledů s možností nastavení času, periody a formátu pro jejich zasílání.
 • Přehledy můžou dostávat i osoby mimo PREMEIR.
 • Výstupy v grafech i v přehledných tabulkách.
 • Možnost nastavení synchronizace s aplikací Aktivita – mobilní aplikace, která zobrazuje klíčové ekonomické údaje z programu.
 • Zasílání výstrah a včasné varování – nové objednávky na e-shopu.