PREMIER system uvádí novou verzi X8.2

PREMIER system, a.s., uvádí na trh novou verzi informačního systému PREMIER X8.2.

Při vývoji nové verze pracujeme především s podněty našich uživatelů, které pravidelně implementujeme do našich produktů. Synergicky tak vyvíjíme produkty společně s aktuálními trendy, které nabízí i nová verze X8.2.

Od roku 2024 vstoupí v platnost celá řada nových legislativních opatření, která jsou součástí tzv. „Konsolidačního balíčku“.

PREMIER je od verze X8.2 připraven na aktuální legislativní změny vyplývající ze zákona o DPH, o mzdách nebo novely zákona o účetnictví, ze které vyplývá možnost vést účetnictví v cizím měně.

Aplikace PREMIER Ai si v ostrém provozu od 1. března 2023, během krátké doby našla cestu k více než 170 našim klientům, kteří nyní rychle a efektivně zpracovávají více než 50 000 dokladů měsíčně! Tato vysoká čísla neustále rostou, což svědčí o tom, jak pozitivně je aplikace Ai přijímána.

 • Doplnili jsme komfortní nástroj na rozdělení dokumentu.
 • Zapracovali jsme na zefektivnění vytěžování údajů.
 • Umožnili jsme zobrazení těla e-mailu bez potřeby e-mailového prohlížeče. Doposud to bylo možné pouze pro Outlook.
 • Spustili jsme možnost dodatečného OCR převodu u všech dokumentů, pro načtení údajů např. z obrázků, patiček ad.
 • Zpřístupnili jsme mobilní aplikaci pro oba typy zařízení (Android i iOS).
 • Doplnili jsme horké klávesy pro rychlejší práci (F3, PgUp, PgDn).
 • Snadno nyní přidáte bankovní účet, pokud není nalezen.
 • A další.

Od 1. 1. již budeme vytěžovat Vydané faktury. 

Co je nového v PREMIER Smart/Enterprise:

Vše, nejen o nové verzi, ale i plánech na nový rok se dozvíte v našem Journale 29. 

Aktuální verzi PREMIER X8.2 si můžete stáhnout zde.

Evidence/komunikace POR (přípravky na ochranu rostlin a pomocných prostředků)

Od 1.7. vstoupila v platnost novela rostlinářského zákona č. 273/2022 Sb. a vyhlášky č. 200/2023 Sb., která zavádí systém dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin a má za cíl omezení uvádění nepovolených přípravků na trh a zmapování celého životního cyklu přípravků na území ČR.
Více informací zde.

CO JE OBSAHEM NOVELY? 

Novela zákona o rostlinolékařské péči zavádí mimo jiné povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele 2D kódy a distributorům těchto přípravků povinnost zasílat údaje o distribuci těchto přípravků do úložiště dat.

Principem systému je povinnost označování přípravků 2D kódy a zaslání údajů o jejich distribuci do úložiště dat – portál eAgri. Primárně mají tuto povinnost výrobci a distributoři přípravků, kteří se vyskytují v Registru distributorů POR na webu eAGRI.

Od kdy platí povinnost evidence?

Účinnost novely zákona je od 1.7.2023. Nicméně do úložiště je povinnost zasílat požadované informace o přípravcích vyrobených až od 1.7.2023. Odesílání informací o přípravcích vyrobených před tímto datem je pouze dobrovolné.

Jak řeší novelu modul POR PREMIER?

Aby naši klienti měli v rukou komfortní nástroj pro snadné plnění povinností vyplývající z toto novely, vyvinuli jsme pro ně nástavbový modul „POR“, který nabízí komplexní řešení výše uvedené novely.

 • Stahování katalogu POR přímo stránek ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).
 • Možnost označení přípravku všemi povinnými údaji (kód GTIN, šarže, produkt, expirace ad.).
 • Příjem, expedici a sledování přípravků podle těchto kódů.
 • Podávání výkazu na portál eAgri v potřebné struktuře.

Jak použít POR PREMIER?

Nejprve se zadávají přístupové údaje na portál eAGRI. Poté si stáhnete kompletní katalog přípravků z uvedeného portálu. Ve skladech provedete nastavení dle manuálu (přiřazení sortimentu, nastavení druhu pohybů, nastavení skladových karet).

Po zadání skladových dokladů (příjemek a výdejek) provedete export údajů na portál eAGRI.

Návod na použití řešení POR v software PREMIER můžete nalézt v našem manuálu.

Ti zájemci, kteří podléhají této nové normě a budou mít zájem o zakoupení řešení „PREMIER POR“ nás mohou kontaktovat na adrese obchod@premier.cz.

Více informací naleznete naleznete v našem manuálu.

PREMIER Ai – chytrý nástroj pro digitalizaci a vytěžování dokladů

JAK SI VEDE PO DVOU MĚSÍCÍCH V OSTRÉM PROVOZU? 

Jak jsme již informovali na více místech, od 1.4.2023 mají naši zákazníci možnost objednat si převratnou novinku v podobě aplikace pro digitalizaci a vytěžování dokumentů PREMIER Ai.

Příjemně nás překvapil enormní zájem uživatelů o digitalizaci a moderní technologie. Je patrná jejich snaha usnadnit, urychlit svoji práci a zbavit se zbytečného papírování. Získávají tak komfortní přehled nad účetními doklady.

Během uplynulých 60 dnů si PREMIER Ai našlo cestu k více než 120 zákazníkům, kteří nyní vytěžují více než 30 000 dokladů měsíčně a jejich počet neustále roste.

CO NAŠI KLIENTI OCEŇUJÍ? 

Snadnou a rychlou práci s doklady

Uživatelé oceňují především enormní úsporu času. Zpracování příchozí faktury může v ideálním případě trvat 3-5 vteřin. Jsou nadšeni z faktu, že se doklady automaticky načítají přímo do programu PREMIER z e-mailu nebo z dalších zdrojů. Doklady se ihned vytěží na pozadí a pak stačí jen v některých případech doplnit další údaje.

Snížení chybovosti

Automatické vytěžování u dokladů (tuzemských i zahraničních) výrazně snižuje chybovost manuálního přepisování. Automaticky tvořený elektronický archiv nabízí téměř okamžité vyhledání originálního dokladu, jehož náhled je k dispozici u příslušného účetního záznamu přímo v programu.

Bez instalace a jednoduché ovládání

Pro všechny je zcela klíčový fakt, že se jedná o naše vlastní řešení, kde je vývoj zcela v rukou programátorů PREMIER. Ai je integrované přímo v našem informačním systému, tudíž si klient nemusí nic instalovat a učit se práci s programem. Uživatelské prostředí je identické.

Zkušenosti našich uživatelů nalezne také v referencích.

Další výhody

PREMIER Ai nabízí celou řadu komfortních funkcí jako například tvorbu dokladů dle historie, šablony, párování se zálohou, výdejkou, objednávkou služeb a mnoho dalších funkcí.

CO DÁLE PRO NAŠE KLIENTY PŘIPRAVUJEME?

Modul neustále vylepšujeme, novinky se můžete dozvědět zde. V plánu je řada dalších funkcionalit – vytěžování vydaných faktur, účtenek a další.

VYZKOUŠELI JSTE JIŽ APLIKACI PREMIER Ai?

Aplikaci vám rádi představíme. Kontaktujte nás

A mnoho dalšího naleznete na stránce PREMIER Ai.

Sklady – Komoditní strom

Základem řízení skladového hospodářství je kvalitní třídění a kategorizace skladových karet.  V programu PREMIER jsme vyvinuli zcela moderní nástroj pro systémové třídění, tzv. „Komoditní strom“.

Komoditní strom je zcela nový princip filtrování a systémového třídění skladových karet, který doplňuje, resp. usnadňuje využití stávajících identifikátorů, sortimentů a neomezených štítků.

Komoditní strom nabízí uživateli neomezené možnosti třídění karet podle zvolených parametrů či vlastností (barva, rozměr, materiál, velikost ad.), ke kterým si uživatel může tvořit samostatný číselník, který se pak přiřazuje ke konkrétním kartám nebo skupinám karet.

Uživatel tak získává rychlý a přehledný způsob roztřídění karet pro všechny typy skladových položek, což výrazně usnadní vyhledávání a filtrování v seznamech.

S komoditním stromem získává uživatel nesrovnatelně vyšší komfort při práci se skladovými kartami.

Funkce komoditního stromu

 • neomezené možnosti třídění skladových karet,
 • uživatelsky definovatelné objekty komoditního stromu,
 • neomezená definice různých parametrů pro třídění karet (výrobce, barva, rozměr, komponenty, ad.) dle povahy komodity, které jsou pak přiřazeny ke konkrétní kartě,
 • volba způsobu přiřazení objektu – kategorie (skupina možností, skupina voleb, textový údaj, seznamový výběr, numerický údaj ad.),
 • náhled a vícenásobné filtry přímo v seznamu skladových karet,
 • přímé zadání údajů do komoditního stromu ze seznamu skladových karet, možnost hromadného přiřazení kategorie,
 • snadné strukturované vyhledávání.

Podrobné informace a návod pro práci s komoditním stromem naleznete v našem elektronickém manuálu na 1.12 Komoditní stromy – PREMIER system – manuál – PREMIER.

Připravujeme

Pro velký ohlas na tuto novinku, máme v plánu tuto funkci implementovat do adresáře partnerů, abyste i zde mohli komfortněji pracovat se zvolenými skupinami obchodních partnerů.

Funkci vám rádi představíme. Kontaktujte nás

PREMIER system uvádí novou verzi X8.1

PREMIER system, a.s., uvádí na trh novou verzi informačního systému PREMIER X8.1.

Naše produkty neustále vyvíjíme se záměrem přinášet našim uživatelů větší komfort při jejich náročné práci, usnadnit a zrychlit pořizování dat, což jim přinese úsporu času a nákladů.

Při vývoji nové verze pracujeme především s podněty našich uživatelů, které pravidelně implementujeme do našich produktů. Synergicky tak vyvíjíme produkty společně s aktuálními trendy, které nabízí i nová verze X8.1.

Z nové verze vybíráme?

PREMIER Ai
Po loňskému uvedení betaverze aplikace PREMIER Ai nyní uvádíme na trh špičkový produkt pro digitalizaci a vytěžování dokladů PREMIER Ai X8.1, který je unikátně integrální součástí informačního systému PREMIER. Vše se odehrává v jednom systému, a uživatelům tak nabízí výjimečný komfort pro bezpapírové zpracování dokladů.

Jak snadné to je? Shlédněte krátké prezentační video.

Komoditní strom
je zcela nová možnost pro neomezené kategorizace skladových karet, promítající se do všech části modulu sklad a dává uživatelům možnost rychle a hlavně přehledně vkládat nové informace ke skladové kartě s možností rychlé filtrace. Pro účetní společnost, na které se zaměřujeme, nabídneme modernější nástroj pro hromadné změny v datech a lepší práce s více účetními jednotkami.

Stále více pracujeme na nových možnostech komunikace se systémy třetích stran a snažíme se nabízet klientům lepší možnosti při práci s externími systémy.

Vše, nejen o nové verzi, ale i plánech na nový rok se dozvíte v našem Journale 28. 

Aktuální verzi PREMIER X8.1 si můžete stáhnout zde.

PREMIER Ai

VYTĚŽUJTE FAKTURY PŘÍMO VE VAŠEM INFORMAČNÍM SYSTÉMU PREMIER!

Vše jen na pár kliknutí.

Nový produkt v plnohodnotné verzi od 1. 1. 2023

Jako jediný informační systém přicházíme s vlastním řešením PREMIER Ai pro vytěžování nejen účetních dokladů. PREMIER Ai vám umožní rychlou cestu dokumentů z e-mailu přímo k zaúčtování, a to vše na pár kliknutí. Automaticky vloží fakturu z e-mailu či úložiště, rozpozná její údaje a zaúčtuje do PREMIERA, to vše rychle, snadno a bez chyb. Eliminace lidských chyb, překlepů, úspora času i energie je zde enormní.

A mnoho dalšího naleznete na stránce PREMIER Ai.

Novinky pro účetní – pololetí 2022

Nedávno jsme uvedli novinku v podobě automatického účtování časového rozlišení. Na naši základní prioritu, co nejvíce usnadnit a automatizovat práci účetní, navazují další novinky, které jsme nabídli uživatelům v průběhu prvního pololetí letošního roku.

Automatický výpočet vypořádacího koeficientu

Program nyní nabízí funkci pro automatický výpočet vypořádacího koeficientu za zvolené období. PREMIER automaticky provede i výpočet vypořádání nároku, který slouží pro poslední přiznání k DPH v roce.

Podrobněji popsáno zde:

Hromadná tvorba daňových dokladů k platbě

Zásadní úsporu času přinese bezesporu další novinka, a to hromadná tvorba daňových dokladů k platbě ze zaplacených záloh.

Původní stav, kdy uživatel musel tvořit doklady k platbě jednotlivě, nahrazuje nově funkce pro automatizovanou hromadnou tvorbu daňových dokladů k platbě.  Při větším objemu takových dokladů to představuje výrazné usnadnění práce a úsporu času.

Po povolení hromadné fakturace je uživateli umožněno vybrat si ze zaplacených záloh za požadované období a k nim nechat hromadně vytvořit doklady o přijaté platbě. Díky unigridu lze v seznamu snadno filtrovat dle požadovaných kritérií. Datum uskutečnění na daňových dokladech k platbě lze předvyplnit hromadně nebo dle skutečného data přijetí jednotlivých plateb.

Po vytvoření dokladů je PREMIER nabídne automaticky k hromadnému rozeslání emailem.

Podrobně popsáno zde.

Definice prefixů pro jednotlivé roky

U další novinky jsme se zaměřili na práci na přelomu různých let/období a doplnili jsme možnost definovat prefixy číslování dokladů dle jednotlivých let do nastavení dokladových řad. Tato funkce zásadně usnadní souběžnou práci v různých obdobích na přelomu roku.

Doposud bylo nutné hlídat změnu číslování dokladů ručně. Nyní program sám podle zvoleného období nastaví potřebný prefix.

Připravujeme

V plánu máme další novinky pro efektivnější práce účetní v podobě modernějších hromadných změn napříč v celém systému, nebo vytěžování dokladů v podobě aplikace PREMIER AI, jejíž oficiální uvedení se již blíží.

Více zde.

Připravili jsme novou verzi X8

Po roce opět přicházíme s novou verzí, a to PREMIER X8, která především reflektuje aktuální trendy směřující k maximální digitalizaci, automatizaci procesů a bezpapírovému zpracování dat.

Verze PREMIER X8 nabízí celou řadu novinek především pro efektivnější práci pro účetní. Například automatické rozúčtování dokladu dle časového rozlišení, hromadné zpracování daňových dokladů k platbě, automatický přenos dat z banky do účetního programu, nové mzdové položky a mnoho dalších.

S novou verzí X8 uvádíme na trh novou integraci s CRM systémem Raynet, kterou jsme vytvořili ve spolupráci se společností SCOVECO. Zdokonalili jsme komunikaci s e-shopem Shoptet a pochopitelně nová verze X8 reaguje na aktuální legislativu.

Novou verzi jsme progresivně označili PREMIER X8, neboť představuje výrazný skok ve vývoji překvapením, které pro vás naši vývojáři připravili v podobě zcela nového jedinečného produkt PREMIER AI.

Jako jediný informační systém přicházíme s vlastním řešením PREMIER AI pro vytěžování nejen účetních dokladů. PREMIER AI vám umožní rychlou cestu dokumentů z e-mailu přímo k zaúčtování, a to vše na pár kliknutí. Automaticky vloží fakturu z e-mailu či úložiště, rozpozná její údaje a zaúčtuje do PREMIERA, to vše rychle, snadno a bez chyb. Eliminace lidských chyb, překlepů, úspora času i energie je zde enormní.

Aktuální verzi PREMIER X8 si můžete stáhnout zde.

Novinka – Automatické účtování časového rozlišení

Vážíme si práce účetních a naší snahou je co nejvíce jim usnadnit jejich nelehkou práci. Proto jsme pro ně připravili novinku, systém automatického rozúčtování nákladů příštích období, namísto pracného pořizování jednotlivých dokladů a rozpočtování částek na konkrétní období.

Automatické rozúčtování nákladů příštích období

Nejen pro potřeby účetních firem přinášíme novinku v automatickém rozúčtování nákladů příštích období.

 • Přesné sledování měsíčního výsledku hospodaření.
 • Rozpuštění přímo z přijaté faktury.
 • Jednoduché nastavení.
 • Rozpočet na měsíční náklady.
 • Automatické rozúčtování měsíčních nákladů do interních dokladů.
 • Vazby na přijatou fakturu včetně vnitřního vyrovnání.
 • Dialog pro přizpůsobení zápisů včetně možnosti přiřazení jednotlivým střediskům, zakázkám či doplňkovým analýzám.
 • Volba dne účtování a struktury číslování.
 • Program respektuje přístupová práva.

Novinka je k dispozici všem uživatelům program PREMIER Smart a PREMIER Enterprise.

Podrobný postup tvorby dokladů najdete v naší podpoře zde.

ON-LINE SKLADOVÝ SYSTÉM DEPOTO

Od společnosti Tom a Tom, s.r.o. Chcete ušetřit spousty práce a rychle a efektivně expedovat, bez dlouhého přepisování dokladů a hlavně bez rizika záměn? Využijte nové propojení se systémem DEPOTO ve spolupráci s partnerem Tom a Tom, s.r.o., a naším implementačním partnerem společností KLAUDIS, s.r.o.


K čemu slouží DEPOTO?


Řešení DEPOTO je určeno pro efektivní a rychlé zpracování skladových operací a řízení skladů v on-line i off-line režimu. Typickým příkladem je vytváření a kontrola skladových dokladů, provádění inventur, expedice zboží, vychystávání materiálů, kontrola expirací atd. Načítání položek do dokladů probíhá snímáním čárových nebo 2D kódů.


Systém pro řízení skladů DEPOTO představuje komplexní řešení pro automatizaci evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití je od malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha současně pracujících zařízení. Řešení je plně integrované se systémem PREMIER Enterprise, se kterým on-line komunikuje pomocí Wifi a rozhraní API PREMIER, alternativně lze využít i datových přenosů mobilních sítí.


Klíčové funkce

 • Příjem, včetně návaznosti na dodavatelskou objednávku, kontrola příjmu.
 • Výdej, včetně návaznosti na přijatou objednávku a následná kontrola výdeje.
 • Trasování položek – evidence umístění.
 • Evidence meziskladových převodek.
 • Podpora evidence rozčlenění např. šarží, sériových čísel, expirací atp.
 • Evidence skladových pozic, navigace skladem.
 • Inventura skladu.
 • Možnost tisku přímo z terminálů.
 • Možnost práce s různými koncovými zařízeními
 • Android (terminály, tablety, dotyková PC).
 • Procesní terminál s barevnou dotykovou obrazovkou.
 • Základní vlastnosti doplňku PREMIER
 • Skladový systém DEPOTO od společnosti Tom a Tom.
 • Program PREMIER ve verzi Enterprise (SQL).
 • Modul PREMIER API.
 • Mobilní terminál ANDROID.