Novinky pro účetní – pololetí 2022

Nedávno jsme uvedli novinku v podobě automatického účtování časového rozlišení. Na naši základní prioritu, co nejvíce usnadnit a automatizovat práci účetní, navazují další novinky, které jsme nabídli uživatelům v průběhu prvního pololetí letošního roku.

Automatický výpočet vypořádacího koeficientu

Program nyní nabízí funkci pro automatický výpočet vypořádacího koeficientu za zvolené období. PREMIER automaticky provede i výpočet vypořádání nároku, který slouží pro poslední přiznání k DPH v roce.

Podrobněji popsáno zde:

Hromadná tvorba daňových dokladů k platbě

Zásadní úsporu času přinese bezesporu další novinka, a to hromadná tvorba daňových dokladů k platbě ze zaplacených záloh.

Původní stav, kdy uživatel musel tvořit doklady k platbě jednotlivě, nahrazuje nově funkce pro automatizovanou hromadnou tvorbu daňových dokladů k platbě.  Při větším objemu takových dokladů to představuje výrazné usnadnění práce a úsporu času.

Po povolení hromadné fakturace je uživateli umožněno vybrat si ze zaplacených záloh za požadované období a k nim nechat hromadně vytvořit doklady o přijaté platbě. Díky unigridu lze v seznamu snadno filtrovat dle požadovaných kritérií. Datum uskutečnění na daňových dokladech k platbě lze předvyplnit hromadně nebo dle skutečného data přijetí jednotlivých plateb.

Po vytvoření dokladů je PREMIER nabídne automaticky k hromadnému rozeslání emailem.

Podrobně popsáno zde.

Definice prefixů pro jednotlivé roky

U další novinky jsme se zaměřili na práci na přelomu různých let/období a doplnili jsme možnost definovat prefixy číslování dokladů dle jednotlivých let do nastavení dokladových řad. Tato funkce zásadně usnadní souběžnou práci v různých obdobích na přelomu roku.

Doposud bylo nutné hlídat změnu číslování dokladů ručně. Nyní program sám podle zvoleného období nastaví potřebný prefix.

Připravujeme

V plánu máme další novinky pro efektivnější práce účetní v podobě modernějších hromadných změn napříč v celém systému, nebo vytěžování dokladů v podobě aplikace PREMIER AI, jejíž oficiální uvedení se již blíží.

Více zde.