Zpracování 1 000 účetních jednotek v jednom systému PREMIER

PREMIER ve velké účetní společnosti
V4 Account

V4 Account Ostrava s.r.o. je účetní společnost zaměřená na poskytování komplexních účetních služeb, mzdového účetnictví a manažerského reportingu, služby v akvizičním procesu, při přeměnách společností a přeshraničních sloučeních.

Služby poskytuje široké škále klientů působících v různých hospodářských odvětvích, především v oblasti obchodu, průmyslové výroby, stavebnictví, dopravy a poskytování služeb.

Klíčové požadavky

  • komplexní sofistikovaný systém pro veškeré agendy a procesy
  • neomezený počet účetních jednotek
  • účtování různých subjektů, zejména z podnikatelské sféry
  • legislativa ČR i SK
  • desítky uživatelů s detailními přístupovými právy pro jednotlivé účetní jednotky a moduly
  • vzdálený přístupu jak pro zaměstnance, tak klienty společnosti
  • technická podpora k SW

Společnost V4 Account Ostrava s.r.o. pořídila informační systém PREMIER verze Smart v roce 2012 jako náhradu za již nevyhovující menší účetní program. Vzhledem k dynamickému růstu společnosti a aktuálně více než 800 zpracovávaných jednotek docházelo průběžně k navyšování počtu uživatelů a přechodu na SQL verzi PREMIER Enterprise, která představuje nejvyšší technologickou verzi produktů PREMIER.

SQL verze systému spolu s API rozhraním umožňují společnosti V4 Account Ostrava s.r.o. obousměrné propojení s externími aplikacemi (provozní a fakturační systémy, e-shopy apod.), docházkovým modulem a docházkovými terminály, či tvorbu vlastních dotazů nad databází. Pokud z technických důvodů není možné online propojení pomocí API, individuální importní můstky řeší dávkově zpracování datových souborů. Společnosti tak odpadá manuální práce s daty a může se produktivně zaměřit na expertní činnosti.

Propojení s klienty – PREMIER Outsourcing

V4 Account Ostrava s.r.o. využívá nejnovější technologické postupy, proto nabízí přístup do účetnictví i na online bázi. Pro tento účel vyhodnotila jako nejvýhodnější řešení cloudovou službu PREMIER Outsourcing. Vzdálený přístup, jak pro vlastní zaměstnance, tak uživatele z řad jejich klientů, se zejména v poslední době ukázal jako neocenitelný.

Jelikož PREMIER zahrnuje také SK legislativu, je zajištěná práce v jednom systému a propojení všech poboček v ČR i na Slovensku.

Klienti V4 Account Ostrava s.r.o. mají možnost vzdáleným přístupem získávat aktuální manažerské informace či pořizovat prvotní data a zároveň využívat podporu skladové i výrobní evidence.

Zhodnocení

Společnost V4 Account Ostrava s.r.o. nalezla a využívá řešení, které maximálně uspokojuje jejich požadavky i potřeby klientů a spolupráce je pro všechny zúčastněné přínosná a výhodná. Informační systém PREMIER spolu s doplňkovými službami plně podporují růst společnosti a požadavky vyplývající z technického i legislativního vývoje.

S pomocí PREMIERU překvapivě snadno zvládáme účtování obrovského množství firem, a to pro všechny typy společností včetně neziskových a příspěvkových organizací. Jsme rádi, že již 10 let naší spolupráce se můžeme spolehnout na rychle dostupnou a kvalitně zpracovanou aktuální legislativu pro Českou i Slovenskou republiku.

… říká Ing. Karla Grossmanová / manager účetní kanceláře V4 Account Ostrava s.r.o.